DELA

Vill ge kulturen en chans i Alandica

Samarbete, öppenhet och kreativitet är några av nyckelorden i det betänkande som Alandicas kulturkommitté i går överräckte åt kulturminister Britt Lundberg.
Kommittén vill fylla kultur- och kongresshuset med kulturaktiviteter och föreslår bland annat en verksamhetsledare, ett programråd och en omförhandling av hyrorna. (På bilden överlämnar ordförande Rosi Djupsund, till höger, rapporten till kulturminsiter Britt Lundberg.)
Kommittén tillsattes i september i fjol. Rosi Djupsund, som är ordförande, berättade vid gårdagens presskonferens att man sammanträtt elva gånger, hört sakkunniga, gjort studiebesök i både Finland och Sverige samt hållit två diskussionsträffar med åländska kulturorganisationer.
– Målsättningen har varit att utarbeta ett förslag till ett mångsidigt, regelbundet och högkvalitativt kulturutbud, som gynnar det åländska kulturlivets utveckling och som tillvaratar Alandicas potential som kulturhus, förklarade Djupsund.
– Vi vill fylla stora salen med teater, musikal, opera, dans, kör-, jazz och orkestermusik, auditoriet med film, kammarmusik, föreläsningar, teater och diskussioner, foajén med poesi-, vis- och jazzaftnar samt lunchteater och körframträdanden, visionerade hon utgående från det fiktiva verksamhetsår som kommittén sammanställt.
I kommitténs uppdrag ingick att se på möjligheterna till gemensamma satsningar med driftsbolaget (Wiklöf Holding), utröna möjligheterna till flexibel bokning av de större salarna i huset, utarbeta förslag till finansiering av lokala kulturaktiviteter och gästande produktioner och finna en framtida struktur för en samverkan mellan olika kulturföreningar kring Alandica.


”Kreativ mötesplats”
I den slutrapport som kommittén nu kommit med sägs bland annat att:
Alandica bör bli en öppen och kreativ mötesplats för alla, ett kulturens vardagsrum för alla Ålands innevånare och gäster. Kulturinnehållet skall, vid sidan av bevarande, också vara framåtblickande och provokativt. Kulturen skall arbeta offensivt tillsammans med driftsbolaget, vid sidan av underhållning, också uppröra och beröra.
Vidare sägs att man efter att ha tittat på hyrorna i andra kulturhus och hört de åländska kulturorganisationernas ”bestörtning” över hyresnivån i stora salen och auditoriet anser att hyresfrågan är det största hindret för utvecklandet av ett mångsidigt, regelbundet och högkvalitativt kulturutbud i Alandica. Därför föreslås att en omförhandling av hyresnivån med driftsbolaget för lokala kulturorganisationer bör ske omgående. I dag bygger hyressättningen helt och hållet på hyresgästens förhandlingsförmåga och driftsbolagets goda vilja, anser man.


Råd och ledare
Kommittén rekommenderar att:
Landskapsregeringen tillsammans med Mariehamns stad ingår ett samarbetsavtal och tillsätter ett programråd senast i september i år. Medlemmarna skulle väljas på förslag från kulturfältet. Inom oktober skulle programrådet välja en verksamhetsledare som ges i uppdrag att administrera kulturverksamheten i huset.
Landskapsregeringen (som kommittén ser som huvudman) skall tillsammans med Mariehamns stad garantera den nygrundade kulturenheten ett grundbidrag. Enheten skall ”i brådskande ordning” ingå ett samarbetsavtal med driftsbolaget som gäller ”hyresnivån för kulturorganisationer, bokningsrutiner, teknik, biljettförsäljning, gemensam marknadsföring och förmedling av programinslag”.


Synergieffekter
Utrymmen skulle kulturenheten få i Alandica för att kunna hålla nära kontakt till konferensadministrationen och uppnå synergieffekter.
Programrådet med 7-9 medlemmar och en mandatperiod på 3-5 år skulle fungera som en rådgivande konstnärlig resurs. Sakkunniga inom åtminstone musik, teater, dans och film skulle ingå.
Verksamhetsledaren skall bland annat arbeta med samarbetsavtalet och hyresnivån, planera och verkställa samarbetsprojekt med kulturorganisationer både på Åland och utanför landskapet, utröna finansieringsmöjligheter för projekten och utveckla kulturenheten. Det är verksamhetsledaren som i samarbete med driftsbolaget skall utveckla bokningsrutiner och marknadsföring, med mera.


Kulturekonomi
Avslutningsvis rekommenderar kommittén att landskapsregeringen låter utreda kulturens ekonomiska effekter för hela landskapet med tanken på att en sådan utredning kunde stöda kulturverksamheten i Alandica och att landskapsregeringen för in Åland som region i internationella kulturnätverk.
Utöver Rosi Djupsund har kommittén bestått av Arn-Henrik Blomqvist, Gunnel Ekelund, Krister Norrgrann och Pia Rothberg-Olofsson. Sekreterare har Gunilla Hellman varit. Driftsbolaget har varit representerat på kommitténs möten.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax