DELA

Viktigt steg mot jord- och skogsbruksmuseum

Planerna på ett åländskt jord- och skogsbruksmuseum tog ett rejält steg framåt i går.
Vid ett möte på naturbruksskolan undertecknades stiftelseurkunden för den stiftelse som skall förverkliga museiplanerna. (På bilden skriver Alexandra Oksman på stiftelseurkunden för Finströms kommun. Till höger Göte Sundberg, Kerstin Alm och Kjell Clemes.)
– Trots de dåliga tiderna bör vi planera för framtiden, sade Ulla Boman när hon hälsade välkommen till mötet.
Ulla Boman är ordförande i den intresseförening som hittills drivit frågan. Museiplanerna aktualiserades redan på nittiotalet och år 2004 tog intresseföreningen också fram ett betänkande över hur ett museum skulle kunna förverkligas, inklusive skissritningar.
Ulla Boman berättade att det genom åren samlats ihop en hel del museiföremål, jordbruksmaskiner och liknande samt intervjumaterial och fotodokumentation. Kulturdelegationen och landskapsregeringen har understött föreningens arbete ekonomiskt.


Geta ger mark
Geta kommun har förklarat sig beredd att ställa mark till förfogande för museet men har ställt som villkor att en stiftelse skulle bildas för förverkligandet. Där har man nu nått resultat. Styrelsen för intresseföreningen har tagit fram en stiftelseurkund som fått godkännande av patent- och registerstyrelsen och man har även fått ihop det grundkapital på minst 25.000 euro som krävs för bildandet av en stiftelse.
Att Åland behöver ett jord- och skogsbruksmuseum var nog alla på gårdagens möte djupt eniga om. Ulla Boman sade i sitt tal att man kan besvara frågan om varför med ett varför inte?
– Varför skulle vi inte ha ett jord- och skogsbruksmuseum när vi har ett jakt- och fiskemuseum och ett sjöfartsmuseum.


Gårdsmuseer
I sitt anförande erinrade hon också om att det många runt om på Åland som, likt Albin Sirén i Ringsböle, tagit vara på föremål med anknytning till jord- och skogsbruket och hon såg det som viktigt att det blivande museet skulle ha ett nära samarbete med de olika gårdsmuseer som finns.
Enligt Boman måste det blivande museet få stor bredd både inom lantbruk, djurhushållning och skogsbruk och beskriva den åländska bondens vardag under olika tidsskeden. Det behöver dock inte betyda att man bara skall samla ihop utrymmeskrävande föremål. Lika viktigt är att på andra sätt kunna beskriva och berätta för museibesökarna om utvecklingen.


Tecknade under
Kjell Clemes valdes till ordförande för det stiftande mötet och Kerstin Alm till sekreterare medan Johannes Snellman och Lasse Dahlman utsågs att justera protokollet. De representanter för stiftelsegrundarna som var närvarande skrev sina namn på stiftelseurkunden.
De 31 stiftarna är, i bokstavsordning: Ab Lantbruk, Andelsbanken för Åland, Brändö kommun, Chips ab, Dahlman W J ab, Eckerö kommun, Finströms kommun, Föglö kommun, Geta kommun, Hammarlands kommun, Intresseföreningen för Ålands jord- och skogsbruksmuseum, Jomala kommun, Kumlinge kommun, Lemlands kommun, Lumparlands kommun, Nordea Bank Finland abp, Carl Rundberg ab, Saltviks kommun, Sunds kommun, Transmar ab, Vårdö kommun, Ålands centralandelslag, Ålands hushållningssällskap, Ålands landskapsregering, Ålands marthadistrikt, Ålands producentförbund, Ålands skogsvårdsförening, Ålands skogsägarförbund, Ålands trädgårdshall, Ålands ömsesidiga försäkringsbolag samt Ålandsbanken abp.
Noteras kan att nästan alla av landskapets kommuner finns med och det är kommunerna som stått för de största bidragen till grundkapitalet för stiftelsen.
Till nästa möte om några veckor skall en valberedning bestående av Götrik Sundberg, från Geta, Georg Blomqvist, från intresseföreningen, och Ragni Eriksson, från marthadistriktet, vaska fram kandidater till stiftelsens styrelse.


Har aldrig tvivlat
Göte Sundberg som aktivt deltagit i intresseföreningens arbete och som tog fram det tidigare nämnda betänkandet om museet sade efter mötet att det känns bra att projektet nu tar ett steg framåt.
– Jag har aldrig tvivlat på att museet skulle bli verklighet, bara varit osäker på tidpunkten när det skulle ske, säger Sundberg som menar att museets uppgift är att visa den åländska allmogens strävanden.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax