DELA

”Vid bykstranden” nu på Andersudde

– Visst känns det bra att ha fått hem den, liksom för övrigt också de andra tavlorna som var utställda i Helsingfors.
Det säger Anders Wiklöf som kan njuta av Eero Järnefelts målning ”Vid bykstranden” på Andersudde.
”Vid bykstranden” är något av en nationell klenod, en av Eero (Erik) Järnefelts (1863-1937) och det finska 1800-talsmåleriets mest kända arbeten. Därför väckte det stor uppmärksamhet när tavlan bjöds ut vid Hagelstams kvalitetsauktion i Helsingfors i början av december. Trots det höga utropspriset på 500.000 euro uppgick budgivarna till ett tiotal. Målningens nationella värde underströks också av att det hade utfärdats ett utförselförbud för att den inte skulle försvinna till utlandet.


Uppmärksammat
Uppmärksamhet väckte det också att Anders Wiklöf på Åland ropade in den och fogade den till sin redan tidigare rika konstsamling på Andersudde. Slutpriset blev 630.000 euro, med provisionen till auktionsfirman en bit över 700.000.
– Nog har det väckt uppmärksamhet. Många har hört av sig. Jag har till exempel fått handskrivna brev som berättat om tavlan och om Eero Järnefelt. Många har tyckt att det var bra att den hamnade här eftersom den på det sättet blir tillgänglig för de grupper som ibland tas emot på Andersudde.


Utställningsframgång
Efter auktionen fogades ”Vid bykstranden” till den utställning med konst ur Wiklöfs samling och av Önningebykolonins konstnärer som visades på Amos Anderssons konstmuseum i Helsingfors fram till den 27 januari. Där väckte den också stort intresse och bidrog till att utställningen blev en sådan framgång med mer än 20.000 besökare.
– Utställningen hade en unikt stor publik och blev ju på det sättet också en pr-framgång för Åland, säger Wiklöf.
Eftersom det finns ett så stort nationellt intresse för Järnefelts målning vill Wiklöf inte heller utesluta att den även någon gång framöver kunde visas på någon större utställning i riket.
– Men just nu är det inte aktuellt, nu har jag ju just fått hem den och vill nog ha den här.
När det gäller uppmärksamhet jämför han den med Ellen Thesleffs ”Eko” som också visats utanför Åland och som även skall ingå i årets stora sommarutställning på konstcentret Retretti i östra Finland. Även den målningen väcker stor uppmärksamhet när den visas. Den är för övrigt den andra av Wiklöfs tavlor som vid inköpet var försedda med nationellt utförselförbud.
Det kan också noteras att en målning av Dora Wahlroos som Wiklöf hade med i utställningen på Amos Anderssons gick vidare till Åbo konstmuseums stora Wahlroos-utställning som pågår i museet till den 20 april.


Passar in
När det gäller ”Vid bykstranden” tycker Wiklöf att den passar väl in i hans samling på Andersudde där tyngdpunkten ligger just på det sena 1800-talets måleri.
– Det är ju en stil som jag eftersträvar i min samling, säger Anders Wiklöf.