DELA

”Vi grät nästan när de åkte”

Om finska producenten Klaus Heydemann är nöjd med samarbetet på Föglö är Föglö om möjligt ännu nöjdare med Klaus Heydemann, filmteamet och den chans som Föglö och Åland fått genom filminspelningen.
– Folk är alldeles överväldigade, vi grät nästan när de åkte. Jag tror att vi på Föglö inte riktigt förstått hur stort det är och vad det betyder för Åland. Kanske var det en engångsföreteelse, kanske är det en början på något större, säger kommunstyrelsemedlem Lis Karlsson.
Filmen inleds, berättar Karlsson, med en presentation av Åland.
– Och i en scen snubblar en av skådespelarna in på en krog och börjar prata finska .Då börjar alla besökare skratta och säger: här på Åland pratar vi faktiskt svenska.


Noga med miljön
Karlsson berömmer producent Heydemanns idoga arbete för att hålla samarbetet så smidigt som möjligt. Bland annat jobbade han hårt för att den helikopter som inhyrdes också kunde användas i andra sammanhang, bland annat för Iris-filmen, för att få ut största möjliga nytta av den.
– Han var otroligt noga med miljön. En dag fick jag säga till honom att sluta gräva i sopcontainern. Han skulle reda upp efter tyskarna som inte hade sorterat ordentligt, berättar Karlsson.


Regeringen ryckte in
Heydemann var också mån om att få landskapsregeringen på besök under inspelningen, vilket inte var det lättaste. Men inte ens semestrande ministrar kan säga nej till att medverka i en tyskt familjedrama.
När en krogscen spelades in fanns lantrådet Viveka Eriksson, lagtingets talman Roger Nordlund, lagtingsledamöter Jan-Erik Mattsson och Olof Erland och Föglös kommundirektör Niklas Eriksson bland statisterna.
– Regissören sa att hon aldrig haft så bra statister. Scenen förväntades räcka 3-4 timmar och den gick på en halvtimme. Det skulle vara glad stämning i krogen och det var inga problem för statisterna.
Också miljöminister Katrin Sjögren deltog som statist, i rollen av en barnskötare i en scen som spelades in i Mariehamn.


Ny hemsida
I dag öppnar Föglö kommun en särskild hemsida med material från filminspelningen, med bilder från filmprocessen och intervjuer med ortsbor om hur de upplevde samarbetet.
Lis Karlsson som sammanställt sidan har skrivit mindre artiklar om filmbolaget och om lokalbefolkningens reaktioner på filmprojektet. Hon har också intervjuat kommundirektör Niklas Eriksson, även han synnerligen nöjd över samarbetet.
En länk till hemsidan finns på kommunens webbplats.

Sara Othman