DELA

Vem samordnar kulturen?

En del helger händer ingenting. Andra helger, som den här, händer allt. 14 olika evenemang arrangerades i lördags.
Än en gång väcks frågan om ett samordnande organ som skulle se till att evenemangen inte krockar.
Men ingen vill ta initiativet.
Frågan om att samordna alla kulturella aktiviteter så att de inte krockar i har varit på tapeten många gånger.
– Frågan väcktes första gången 1969, redan då var evenemangen så många att en koordinering behövdes. Då tog Mariehamns kulturnämnd initiativ till det som senare resulterade i Ålands kulturdelegation, säger Jan-Ole Lönnblad, byråchef vid landskapets kulturbyrå.
Han menar att det åtminstone vissa perioder om året skulle vara en idé att samordna evenemangen.
– Att litteraturdagarna och en konsert ordnas samma kväll behöver inte vara ett problem. Det har ändå inte samma publik. Men att två konserter samma kväll ordnas inom en radie av en kilometer, det är ett problem.
För fem år sedan gjordes ett försök med gemensam händelsekalender.
– Men det visade sig att föreningarna inte var pigga på att uppdatera den. Då bara hälften av evenemangen fanns i kalendern gjorde den ingen nytta.


Styvt jobb
Ser man på evenemangskrockarna ur ett kulturturistiskt perspektiv är det turistförbundet som borde sköta koordineringen, menar Jan-Ole Lönnblad.
– Men ser man det enbart som ett kulturärende är det eventuellt landskapet som skall göra något. Det är bara det att det är ett så styvt jobb att få in all information av föreningarna, man kan inte ringa runt på måfå utan måste täcka allt.
Jan-Ole Lönnblad ser gärna att kulturfolket kunde samordna sig på samma sätt som idrottsfolket gjort.
– Idrottsföreningarna har en gemensam paraplyorganisation där styrelseposterna alternerar mellan medlemsföreningarna. Initiativet kom från idrottsrörelsen. Kulturen är mer splittrad, det finns ingen naturlig kontakt mellan olika kultursektioner.
Om kulturföreningarna skulle ta initiativ till en gemensam samordning av kulturevenemangen skulle kulturdelegationen stöda initiativet.
– Frågan har varit uppe i kulturdelegationen flera gånger och de kommer att assistera om initiativet finns.


Gör ändå mycket gratis
Rigmor Tillema är ordförande för Ålands litteraturförening. Hon skulle gärna se att kulturevenemangen samordnades.
– Vi har efterlyst någon slags samordnande funktion många gånger.
Ett alternativ är en hemsida på vilken alla föreningar skulle skriva in sina evenemang. Ett annat alternativ är att kulturbyrån redan då föreningarna ansöker om bidrag skulle samordna projekten.
Det program som litteraturföreningen ordnar samma kväll som litteraturdagarnas supé är vid det här laget välkänt, menar Rigmor Tillema.
– Folk brukar känna till vårt program. Allt som ordnades i helgen vänder sig ju inte heller till samma publik, men det är klart att det är ett problem att allt ordnas samtidigt. Det är ju inte länge sedan Verafestivalen heller.
Rigmor Tillema tycker inte att initiativet skall komma från föreningarna.
– Vi gör tillräckligt mycket gratisarbete ändå. Bäst skulle det vara om initiativet kom från landskapet. Jag hade hoppats att kk-huset hade fått en samordnande funktion, men det har jag inte förhoppningar om längre.

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax