DELA

Vem blir vår nästa kulturminister?

Nyan frågade:
1. Hur är den perfekta kulturministern?
2. Har du något konkret förslag
Peter Winquist, verksamhetsledare på Eckerö post- och tullhus och konstnär:
1. Hur är den perfekta kulturministern?
– Vår kulturministerpost har länge verkat både för utbildning och kultur, och kulturen har lämnats på undantag. En bra kulturminister ska vara lyhörd gentemot alla kulturyttringar, inte enbart champagne och den nya skolreformen. Det betyder inte att kulturministern måste behärska alla kulturområden själv, men han eller hon ska vara lyhörd och vara villig att lyssna på hela fältet.
2. Har du något konkret förslag?
– Idag har jag svårt att se vem som skulle passa. Jag har tidigare varit partiansluten till liberalerna men kommer att skriva ut mig. Jag tycker liberalerna har svikit sitt kulturlöfte. Nu har de suttit i maktposition och vad har de gjort åt posthuset? Ingenting. Nu tycker jag socialdemokraterna ligger bra till, där finns en lyhördhet för gräsrötterna.
Ann Granlund, hantverkare:
1. Hur är den perfekta kulturministern?
– Det är problematiskt att idrotts- och kulturministern är samma post. Idrotten tenderar som alltid att ta överhanden. Det är viktigt att kulturministern har bred kompetens, inte bara finkultur utan också den folkliga kulturen och ungdomskulturen. Som utövare vill man känna stöd från det politiska livet och det kan jag säga att det gör vi inte idag. Ingen värdesätter det som finns här, kanske för att de felaktigt tror att det inte finns ekonomi i kultur.
2. Har du något konkret förslag?
– Jag har satt ihop en mix av flera olika människor: Peter Winquist för hans erfarenhet, kontakter och breda kulturkompetens, Gyrid Högman för hennes mod, kompetens och karisma, Dennis Jansson för hans entusiasm och driftighet och Maria Rosenquist för att hon är kreativ, konkret, har karisma och är driftig. Sätter man ihop alla de, med betoning på Peter Winquist erfarenhet, får vi en perfekt kulturminister.
Läs fler svar i papperstidningen!

Karin Erlandsson