DELA

Variant-vinnaren utsedd

I början av juni utlyste Nya Åland en tävling där uppdraget bestod i att skriva en egen version av Ålänningens sång. Sju bidrag kom in och Nyans läsare har röstat fram det vinnandet bidraget.
Den vinnande texten har skrivits av Erik Andersson, professor i svenska vid Åbo akademi och på somrarna bosatt i Svartsmara.
Erik Andersson skickade in två bidrag, men han tycker egentligen att Ålänningens sång inte alls behöver göras om.
– Originalet är bäst, men tävlingar som den här där man skall göra nya versioner kan hjälpa en att komma underfund med originalet, säger han.


Roat sig lite
Erik Andersson är en van diktskrivare och skriver vers för bland annat Åbo Underrättelser och HBL. Ett flertal gånger har han också skrivit sonetter för de åländska tidningarna.
– Den gamla texten i Ålänningens sång fungerar lika bra i dag som då den skrevs, så mycket har vårt språk inte ändrats, och tankeinnehållet behöver författaren minsann inte skämmas över, säger Erik Andersson.
I den nya texten har han ”roat sig med” att göra en lätt förändring av den gamla texten. Bland annat har han strukit verbens pluralisformer.
– Originaltexten är oerhört innehållsrik och välavvägd, det märker man när man försöker skriva något nytt och inser att den nya texten börjar upprepa sig själv.


Uruppförs
Det vinnande bidraget uruppförs på Kulturnatten den 17 augusti till ett nyskrivet musikarrangemang. Då får också Erik Andersson emotta första priset: en Ålandsflagga.
Bland alla som röstade drogs fem vinnare som vann Nya Åland-prylar: Jonas Mäenpää, Britt Johansson, Chatarina Rehn, Gunni Mattsson och Rauli Lehtinen. Vinnarna kan hämta sitt pris från Nya Ålands reception.


Det vinnande bidraget
Ålänningens nya sång
”Åland är skärens och fjärdarnas land,
kantat av grönskande stränder.
Hit är vi bundna med starkare band
än vi kan knyta med händer.
Här har vi rotats i kullerstensmull,
grogrund för skiraste blomster.
Hela vår själ blir av honungsdoft full
var gång vi skänks återkomster.

Bergen har höjt sig ur forntidens hav,
slipats till mossmjuka hällar.
Örter har spirat bland tallar och lav,
blommat i doftande kvällar.
Här har vi gått över solvärmd granit,
gräset har smekt våra fötter.
Fröna som vinden en gång förde hit
får i den jordmånen rötter.

Här växer regnbåge, än gör man chips
småindustrin stansar pengar.
Frimärken lönar sig, vindsnurror, tips,
färjor i hamnen gör svängar.
Fälten står fulla av betor och säd,
kinakål, lök och potatis.
Äppel kan plockas som svartbröd från träd,
solsken har alla här gratis.

Seglande färdas vi världshaven kring
– här finns den hemvana hamnen.
När vi för främmande vidgar vår ring,
öppnas den vänliga famnen.
Här vill vi bygga en framtid i fred,
fria att styra oss själva,
fylla en plats i vår mänsklighets led,
drömma en himmel att välva.”

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax

tfn 528 467