DELA

Värdefulla örtugar från oroliga år

Vem som grävde ned aderton silvermynt i Vårdö Sandö i början av 1500-talet vet ingen. Men myntskatten, som återfanns i ett blomland sommaren 2008, är nu tillbaka på Ålands museum efter konservering i Göteborg.
Åland museums filmsal blev ganska välfylld när arkeologen Marcus Lindholm i går berättade om myntskatten vid en av museets återkommande lunchguidningar.
Det var sommarålänningen Anneli Danielsson som fann mynten när hon grävde för ett blomland på tomten i Sandö sommaren 2008. I sitt anförande i går berömde Marcus Lindholm hennes för att hon var så noggrann och kunde finna alla mynten, också det mynt som hade gått i flera bitar men nu restaurerats. Lindholm berättade att han noga undersökte platsen med metalldetektor och kunde konstatera att inget blivit kvar i marken.


Svenska örtugar
Silverskatten består av nio örtugar och nio halvörtugar. Tretton av dem är präglade i Västerås och fem i Stockholm.
Marcus Lindholm tror att penningarna, som sannolikt funnits i en påse av läder eller tyg, gömts undan år 1507 eller 1509. Det var oroliga år under de så kallade unionskrigen då Sverige började bryta sig ut ur den nordiska union där Danmark hade hand om centralmakten.
– År 1507 brandskattades Åland och 1509 stod Nådendal och Åbo i tur, konstaterar Lindholm.


Liknande i Hollola
Skatten var nedgrävd mellan några stenar ett tiotal centimeter under den dåvarande markytan. För att datera mynten har Lindholm varit i kontakt med Tuukka Talvio, specialforskare vid Nationalmuseums myntkabinett i Helsingfors, och denne jämförde fyndet med ett liknande från samma tid i Hollola på fastlandet.
– Fynden är från samma tid och påminner om varandra. I Hollola-fyndet ingår 20 mynt. Till skillnad från fyndet på Sandö är det i det fallet dock mest fråga om Åbopräglingar, konstaterar Lindholm.


Värdefull skatt
De mynt som grävdes ned i Sandö i början av 1500-talet var en verklig skatt. Enligt Marcus Lindholm motsvarar en örtug cirka 500 euro i dagens penningvärde.
Han menar att fyndet är lite speciellt av den anledningen att det inte är särdeles vanligt med myntfynd av detta slag på Åland, särskilt inte utanför kyrkliga miljöer.
– De största fynden av medeltida mynt på Åland gjordes i Geta 1739 och i Bolstaholm 1880. I Ämnäs fann man 1933 en vikigatida myntskatt.


Visas i sommar?
Sandöskatten kan inte nu ses i Ålands museum men Lindholm hoppas att mynten skall komma med i den nya basutställning som är under planering. Dessutom finns det en chans att de kunde visas redan i sommar i utställningen på Kastelholm.
– Jag hoppas att det skall bli möjligt, säger Lindholm.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax