DELA

Utställning om gränser och bildpåverkan

Hon utmanar vår uppfattning av gränser, både yttre och inre.
Katerina Mistal som just nu ställer ut på Ålands konstmuseum är intresserad av bilden och av hur upprepning och förändring påverkar vårt seende. Bland annat visar hon nära 700 figurer i dockstorlek (bilden), exakta tredimensionella kopior av tidningsbilder som illustrerar våldssituationer.

Katerina Mistal är bosatt och verksam i Stockholm. Hon har studerat vid Kungliga konsthögskolan men också i New York och Prag. För ett år sedan vistades hon en period som Artist in Residence vid Eckerö post- och tullhus och hon har besökt Märkets fyrplats med dess gränsmarkering.
Den utställning som har vernissage i kväll i Ålands konstmuseum sönderfaller i två delar även om delarna tematiskt nog kommunicerar med varandra. Dels handlar det om bilder ur en serie om Europas yttre gränser, dels om en installation med inemot 700 tredimensionella figurer – ett tjugotal upprepade kvinnofigurer i vax – som alla går tillbaka på tidningsbilder ur våldssituationer.
Läs mera om Katerina Mistal och hennes utställning i dagens, tisdagens, tidning.

Jan Kronholm

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466

Foto: Stefan Öhberg

stefan.ohberg@nyan.ax