DELA

Utställning om Bogskärs fyr

Bogskär har de flesta hört talas om, men lika många har inte sett det avlägsna skäret med dess fyr. Det mesta om Bogskärs fyr kan man nu få veta i en utställning i Ålands sjöfartmuseum. (Bilden visar Akke Anderssons, senare J.A.G. Ackes, oljemålning av fyren från 1887.) 
Heidi Viktorsson på sjöfartmuseet berättar att utställningen har gjorts i samarbete med Finlands fyrsällskap. Anledningen är att det i år gått 125 år sedan Bogskärs fyr invigdes år 1882.
– När fyren byggdes hade det länge funnits ett önskemål, bland annat från svensk sida, om att en fyr skulle byggas på klippan. Det var ett farligt område och vid oväder gick fartygen långt in mot svenska kusten för att undvika området kring Bogskär.
Det var den kända svenska fyringenjören Nils Gustav von Heidenstam som konstruerade fyren. Bygget ute på det stormpiskade skäret, som inleddes år 1880, var inte lätt att genomföra men fyren kunde invigas under högtidliga former år 1882.
Det utsatta läget skulle snart göra sig påmint. Redan år 1889 skadades fyrtornet av järnplåt svårt i en storm. I samband med renoveringen förstärktes fyren ytterligare.


Stannade länge
Heidi Viktorsson berättar att det ensliga läget ute i Östersjön gjorde att Bogskär inte var något eftertraktat ställe för fyrvaktare, men det finns åtminstone ett markant undantag.
– Fyrmästaren Valentin Montell arbetade på Bogskär från 1886 till 1914, i nästan trettio år.
För att få tiden att gå förde fyrmästaren och hans medarbetare dagbok där man antecknade luft- och vattentemperatur och förde in andra uppgifter om väder och vind. En sådan dagbok finns i sjöfartsmuseets samlingar och är ett av museets få egna bidrag till utställningen.
Det kan noteras att Finlands första trådlösa radiotelegraflinje öppnades mellan Bogskär och Lotsberget i Mariehamn år 1906.
Vid första världskrigets utbrott lämnades Bogskärs fyr obemannad och skadades 1915 svårt av tysk beskjutning. Efter kriget byggdes fyren om helt och hållet och blev automatiserad och acetylengasdriven.
Vid en omfattande renovering 1981 försågs den med en helikopterplatta på toppen. Den blev radarfyr och fick utrustning för automatisk väderobservation. Numera drivs den med solenergi.


Byggde ångbåt
Bland intressanta föremål i utställningen kan noteras en modell av en ångbåt med namnet Bogskär som fyrvaktaren Karl Anders Jansson (senare Kalmer) byggde på Bogskär år 1909 åt sina äldsta söner Karl och Knut. Materialet var främst konservburkar.
Båten, med tillhörande ångmaskin, var ett gesällprov som bevisade Karl Anders kompetens som maskinist och gav honom hans behörighetspapper.
Med på utställningen finns den oljemålning av fyren i storm som Önningebykolonisten J.A.G. Acke (Andersson) målade år 1887 och som Önningebymuseet fick i donation från Göteborg tidigare i år.
Utställningen öppnas i kväll kl. 18. Seppo Laurell från Finlands fyrsällskap, som skrivit storverket om Finlands fyrar, håller öppningstalet.
Utställningen pågår till den 18 november.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

Foto: ERKKI SANTAMALA

erkki.santamala@nyan.ax