DELA

Unikt filmarkiv kan räddas

I oändamålsenliga lokaler förvaras i dag en åländsk filmskatt. Arkivet innehåller runt 2000 band och de innehåller bland annat en tre timmar lång intervju med Anni Blomqvist, den sista som gjordes med henne, flera intervjuer med Mats Dreijer om hans roll i det åländska samhället och cirka 20 timmar material med Valdemar Nyman.
Christian Stormbom, medialärare vid Folkhögskolan, har ansökt om medel för att tillvarata materialet som annars riskerar att förstöras. I dag behandlar kulturdelegationen hans ansökan.
Arkivet innehåller dokumenterat videofilmmaterial och härstammar från olika produktionsbolag. Materialet är huvudsakligen från 1980- och 1990-talet och förvaltades tidigare av Mediaverkstaden ab. Ålands videoproduktion var bandens ursprungliga ägare.
Nu förvaras de cirka 2000 banden i olämpliga lokaler och Christian Stormbom skriver i sin ansökan att om inget görs nu, kommer snart allt att förstöras.
– En omedelbar räddningsaktion är nödvändigt, menar han.


Alternativa lösningar
Christian Stormbom lämnade i april in en ansökan på 4.850 euro till Ålands kulturdelegation. För den summan skulle han kunna rädda de äldsta och mest värdefulla materialet. I dag behandlar kulturdelegationen hans ansökan.
– Jag kan inte säga än om hans ansökan blir beviljad eller inte, men jag kan säga att det också finns andra planer. Vi har funderat på en alternativ lösning och innan kulturdelegationen träffas skall jag träffa Christian Stormbom och diskutera den andra lösningen, säger Jan-Ole Lönnblad, byråchef på kulturbyrån.


Pärlor
Ansökningar som gäller området film är överlag ganska ovanliga, menar Jan-Ole Lönnblad. Christian Stormboms ansökan kallar han unik.
– Det handlar ju om en engångssatsning. Landskapets syfte är förstås att arkivet skall bevars, jag har förstått att där finns många kulturhistoriska pärlor, säger Jan-Ole Lönnblad.
I sin ansökan skriver Christian Stormbom att alla skivor skulle efter restaureringsarbetet överlåtas på landskapet.
– Vi är också intresserade av att inte bara bevara filmerna, utan också tillgängliggöra dem för allmänheten. Kanske kunde man visa dem i museets filmsal, säger Jan-Ole Lönnblad.


Kulturskandal
I den ansökta summan ingår kostnaderna för reparation av den bandspelare av multi u-matic modell som behövs för att överföra materialet som bandades in innan 1990 till ett nytt format, nya skivor av god arkivkvalitet och hyra av diverse utrustning. Christian Stormbom skulle inte ta betalt för sitt eget arbete med att överföra filmerna till dels dataskivor, dels dvd.
– Jag anser att om detta arkiv förstörs så är det en kulturskandal av sådana mått att jag inte vill ha någon del på mitt samvete, skriver Christian Stormbom i sin ansökan.
I sin ansökan menar han att landskapet inte till fullo skött sitt uppdrag att arkivet skulle hållas i gott skick.
– Rent formellt har vi inte kunnat göra något eftersom arkivet är i privat ägo. Men det är klart att till exempel jag hade kunnat initiera något för länge sedan, säger Jan-Ole Lönnblad.
Kulturdelegationen behandlar i dag 55 ansökningar, vilket är något färre än vanligt.
– Det brukar röra sig om cirka 70. Svenska kulturfonden var mycket generös mot ålänningarna i år, det kan vara en anledning till att färre sökt bidrag från landskapet, säger Jan-Ole Lönnblad.

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax