DELA

Unik husgrund hittad men hotad

En av stadens äldsta husgrunder, Klinttorpet, hittades överraskande på Klinten av två ivriga stadshistoriker. De hade tipsats av klintenbon Gerhard Henling. Nu riskerar i värsta fall grunden att jämnas med marken för att ge plats åt nya parkeringsplatser för ITiden.
– Håren reste sig nog lite på armarna när vi insåg vad vi hittat.
Pensionerade stadsarkitekten Folke Wikström som tillsammans med Jerker Örjans skrivit artikeln här intill beskriver känslan när de båda herrarna kröp in under gamla snickeriet (PBS-huset) bredvid ITiden på västra Klinten. Genom en lucka i hussockeln kom de in under huset och vid östra gaveln hittade de grunden till Klinttorpet. Torpet är, eller var, ett av stadens äldsta hus, förmodligen ett båtmanstorp från den svenska tiden, som också gett namn till stadsdelen Klinten. Klinttorp fungerade som kaffestuga och populärt utflyktsmål för mariehamnare och badgäster under badhusepoken.
– Fyndet var inte egentligen vår förtjänst utan klintenbon Gerald Henlings. Han visste att den fanns där och tipsade oss om det.


Studerade gamla kartor
– Vi studerade noggrant gamla kartor och fotografier, jämförde och funderade och kom till slutsatsen att om någonting av Klinttorp finns kvar så skall det finnas här. Vi hade dessutom sådan tur att det gick att komma in under huset genom en liten lucka.
Folke Wikström lyser med ficklampa in i mörkret. Det tar en stund innan ögonen vänjer sig vid mörkret, men efter en tid syns alldeles tydligt resterna av en hussockel. Som fortsätter i marken framför östra gaveln av huset.


Kort kollektivt minne
Staden Mariehamn är en ung stad, men vårt kollektiva minne är kort och även äldre mariehamnare vet förvånansvärt lite om stadens äldsta historia. Lagom till stadens jubileum år 2011 skall en ny bok utkomma om stadens historia. Delar av Folke Wikströms och Jerker Örjans bok publiceras i artikelform i Nya Åland. Det var i samband med det arbetet som den gamla husgrunden hittades.
Folke Wikström hoppas att man kan ta hänsyn till den gamla husgrunden när ett nytt hus byggs på platsen och menar också att det skulle finnas starka skäl att först göra en provgrävning innan man börjar göra något drastiskt runt grunden.
– När det nya ITiden huset byggs kunde man till exempel göra en bit av golvet av glas så man kan se den gamla Klinttorps grunden genom golvet. Systrarna Hellströms hus är ju också planerat att rivas och till deras minne kunde man väl uppkalla ett rum eller auditorium i det nya huset.

katarina.gaddnas@nyan.ax