DELA

Unga sopraner gör julskiva

Sopranerna, musikstuderandena, Frida Österberg, Frida Jansson, Freja Frisk och Sofie Asplund (bilden), kommer med en julskiva med sånger ur Piae Cantiones, den medeltida sångsamlingen från Åbo. De får stöd av landskapets kulturdelegation som nu fördelat drygt 20.000 euro i stöd till kulturprojekt av engångskaraktär.
För musikinspelningar beviljades tio bidrag medan det blev avslag på fem ansökningar. De som får bidrag är:
n Alexander Lybeck, 1.000 euro för inspelning och tryckning av skivan ”Trapped Underneath”.
n Fyra sopraner, 2.000 euro för att ge ut julskivan”Angelus Emittitur” med sånger ur ”Piae Cantiones” i nya arrangemang av Kjell Frisk. I fyra sopraner ingår musikstuderandena Sofie Asplund, Freja Frisk, Frida Jansson och Frida Österberg.
n Gruppen EC, 2.000 euro för att ge ut skiva med den musik av Camilla Heidenberg som spelades in i Mariehamn sommaren 2007.
n Fredrik Hitonen, 800 euro för att skapa åländsk alternativ hip-hop samt ge ut detta på en cd-skiva.
n Leila Portnoj, 1.500 euro för utgivning av cd-skivan ”Leila Portnoj Collection” med jazzinspelningar.
n Otero Porfirio, 2.000 euro för utgivning av cd-skivan ”Una Estrella” med hans egna låtar.
n Bitte Bamberg-Thalen, 1.500 euro för inspelning av sånger av Jacques Brel till ackompanjemang av pianisten Ronnie Svenblad.
n Johan Henriksson, 1.000 euro för inspelning av fullängds-cd med eget material.
n Mikael Engblom, 1.000 euro för utgivning av skiva med enbart dragspelsmusik, även med eget material.
n Johan Tronestam, 1.000 euro för produktion av cd-skivan ”The Island”, ett instrumentalt äventyr som beskriver hans upplevelser av Åland.
Fem föreningar och organisationer beviljades bidrag, medan fem fick avslag:
n Finlands fyrsällskap, 1.000 euro för projektet ”Minnesbok för Märket”.
n Kökar spelmanslag, 500 euro för spelmanslagets juniorverksamhet.
n Östra Saltviks ungdomsförening 2.000 euro fö ren revy i två akter med premiär i januari.
n Kökar hembygdsförening, 2.000 euro för filminspelningen ”Att skapa film” i anknytning till en filmvecka i Kökar grundskola.
n Anna Rydén och Kaj Sundblom, 1.000 euro för projektet ”Fara”, en produktion av ett konsertprogram med musik och svenska texter.
En ansökan från Catherine Frisk Grönberg och produktionsbolaget Frisk & Simonsen för att etablera en högklassig sångkurs på Åland, med föreställningar som avslutning, bordlades, medan en ansökan från Kjell Ekström och Håkan Skogsjö för översättning av deras bok ”Skärgård i Östersjön” till engelska överfördes till kulturbyrån för finansiering.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax