DELA
Foto: Jonas Edsvik

Unesco kan ena Gustaf Eriksons arkiv

Gustaf Eriksons arkiv kan bli Finlands fjärde världsminne på Unescos lista.

Och det kan leda till att arkivet, som nu finns på tre olika ställen, sammanförs till en enhet.
Arkivet omfattar bland annat alla bolagshandlingar, manskapsförteckningar, ritningar och brev. Många av breven är försedda med marginalanteckningar av den legendariske redaren.

Kring nomineringen är det en del hysch-hysch, vilket förhindrar landskapsarkivarie Åke Söderlund att säga mycket. Klart är dock att arkivet nominerades av landskapsregeringen, Stiftelsen för Ålands sjöfartsmuseum och Gun Erikson-Hjerling.

I april kungörs resultatet, och om slutresultatet är gynnsamt för Åland kan man gå vidare och nominera arkivet som Finlands nationella kandidat för det internationella världsminnesprogrammet. En stark konkurrent är bland andra ett arkiv med Sibelius noter.

Bo Limnell och Ralph E. Sjöholm, som arbetade vid GE-rederiet, har städat och organiserat den del av arkivet som i dag rent fysiskt finns i källaren i rederiets hus. Där förvaras dock bara en tredjedel av Gustaf Eriksons totala arkiv, en del finns vid Sjöfartsmuseet och en del förvaras på Ålands landskapsarkiv i Självstyrelsegården.

Om arkivet går vidare kan det bli aktuellt att fysiskt föra ihop de tre, även om det också är för tidigt att sia om.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!