DELA

Tydligare riktlinjer för filmstipendier

Åländsk medverkan, detaljerad budget och en tydlig bild av landskapet Åland.
Det är några av de kriterier i de nyligen fastslagna riktlinjerna för landskapets stöd till filmproducenter.
Kulturminister Johan Ehn har vid en enskild föredragning på kulturbyrån slagit fast riktlinjer för stöd till filmproduktioner. Vid föredragningen kunde man konstatera att antalet ansökningar som gäller medfinansiering av filmproduktioner har ökat de senaste åren, därför finns ett behov av riktlinjer för bedömning. Landskapsregeringen beslöt fastställa riktlinjer för stöd av filmproduktioner som har en budget på minst 200.000 euro
För dessa produktioner kan bidrag motsvarande högst 5 procent – dock maximalt 150.000 euro – av godtagbara kostnader beviljas ur penningautomatmedel under förutsättning att produktionen uppfyller samtliga nedanstående kriterier:
Ansökan ska vara inlämnad i så god tid att den hinner beaktas i därpå följande års landskapsbudget. Ur ansökan skall framgå detaljerad budget och redogörelse för filmens handling, medverkande, produktionsbolag och tänkta inspelningsplatser. (ke)
Läs mer i tisdagens Nya Åland!