DELA

Tyche skall återfå sin forna glans

Föreningen Ålands trämotorbåtar har tagit sig an ett renoveringsprojekt. Motorbåten Tyche skall rustas upp. Vid kulturdelegationens fördelning av projektpengar förra veckan fick föreningen stöd för att renovera och dokumentera Tyche.
Kim Palén, ordförande i Ålands trämotorbåtar, berättar att salongsbåten Tyche, som har vissa drag av Petterson-båt, har kommit i föreningens ägo som en donation och att man nu skall göra sitt bästa för att återställa den i ursprungligt skick.


Vackra linjer
Det handlar om en kravellbyggd motorbåt med en längd på 10-11 meter och en bredd på drygt 2 meter, en smäcker båt med vackra linjer.
– När man har sett den fattar man nog genast kärlek till den, säger Palén.
Båten har en ruff föröver. På dett följer ett styrutrymme. Bakom ett mellanskott finns ett stort öppet sittutrymme där man kan tänka sig att passagerarna suttit och njutit under båtutflykter i vackert väder. Vid sämre väder kanske under ett skyddande kapell.


Mycket mahogny
Båten har senast varit vitmålad, men enligt Kim Palén, har man ännu inte tagit ställning till hur den skall ytbehandlas efter renoveringen.
Vem som byggt båten känner man tyvärr inte till. Att den hetat Tyche vet man genom en elritning som finns bevarad.
– Ifall någon känner igen båten och kan ge ytterligare uppgifter om dess ursprung och historia så får man gärna höra av sig till oss i föreningen, säger Palén.


Ta till vara kunskap
Renoveringen och dokumentationen av båten kommer man att genomföra som ett talkoprojekt där både medlemmar och andra intresserade får möjlighet att delta.
– Avsikten är att de som deltar i arbetet skall kunna lära sig mera om hur man renoverar och tar hand om gamla träbåtar, förklarar Palén.
Någon tidtabell har man inte gjort upp. Arbetet får ta den tid det tar att få Tyche på vattnet igen.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax