DELA

Turism och kulturarv i ny bok

Den turistiska användningen av det åländska kulturarvet är tema i en bok som Svenska litteratursällskapet i Finland ger ut i höst. ”Turism och tradition” är bokens titel och den har redigerats av Yrsa Lindqvist. (Bilden från när fältarbetet inleddes 2006.)
Boken belyser hur man på Åland använder kulturtraditioner och minnesmärken av olika slag för att främja turistnäringen.
Uppsatserna i boken bygger på ett fältarbete som etnologer och folklorister vid Svenska litteratursällskapets folkkultursarkiv gjorde på Åland under några veckor sommaren 2006.


Bilden av Åland
Nyan skrev om projektet när fältarbetet genomfördes. Nio personer från Folkkulturarkivet synade då den åländska turismen i sömmarna. Ambitionen var att testa hur det är att vara turist på Åland. Genom intervjuer i mängder och insamlade av fakta synade man bilden av Åland som turistparadis.
De som deltog var traditionsvetare, det vill säga etnologer och folklorister, samt en historiker och en fotograf. Arbetet inleddes i maj 2006 och pågick hela sommaren.


Folkkultur
Undersökningen avgränsades till den turism som på något sätt har anknytningspunkter till folkkultur eller äldre livsföring, det vill säga den turism där åländskheten och det lokala manifesteras eller symboliseras.
De specialområden som skulle belysas var: Hantverkarna och turismen (Yrsa Lindqvist), hembygdsmuseerna och lokalhistorien (Monica Ståhls-Hindsberg), ortnamnen i turismens bruk (Pamela Gustafsson), de övergivna lotsstugorna (Kobba klintar) och turismen (Meta Sahlström), det maritima och turismen (Marita Rosenström), kyrkorna och turismen (Carola Ekrem), guiderna och deras berättelser (Anne Bergman). Mikael Korhonen ansvarade för en historisk exposé över turismens utveckling på Åland och Janne Rentola arbetade med de fotografiska illustrationerna.


Lokal identitet
Yrsa Lindqvist säger nu till Nyan att man från början var mera inriktad på turismen men att man under arbetets gång också kom in på den betydelse som kulturarvet har för ålänningarna själva.
– Det handlar inte om kulisser som man ställer upp för turisterna utan också om något som man värnar om på lokal nivå, om den lokala identiteten. Det ger också hantverkarna en lokal marknad, säger hon.
Boken beräknas komma ut i november.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax