DELA
Foto: Ida K Jansson

Tsarevna lämnar Post- och tullhuset