DELA
Foto: Stefan ÖhbergSKEPPARE Allan Palmer på briggen Tre kronor är stolt över sitt välbyggda och väl underhållna fartyg.

Tre kronor seglar för hållbart hav

Allan Palmer är nöjd med sitt fartyg. Tio år efter sjösättningen är briggen Tre kronor i perfekt skick.

På väg hem till Stockholm från en Bottenhavssegling för miljöprojektet Hållbara hav angjordes också Mariehamn.
Allan Palmer, från Mariehamn var med när initiativet till skeppsprojektet togs, faktiskt vid ett möte med olika entusiaster om bord på åländska Albanus. Han var den som ritade fartygets rigg, ansvarade för riggningen och besättningens träning . I dag är han Tre kronors överskeppare.

– Vi ville bygga ett fartyg som hade något extra. Att det skulle bli en råseglare var klart från första början.

För tjugo år sedan, våren 1995, bildades föreningen Stockholmsbriggen. Ett par år senare startade bygget på historisk skeppsbyggarmark på Skeppsholmen och för tio år sedan, i slutet av augusti 2005 sjösattes Tre kronor.

Sedermera ändrades också föreningens namn till föreningen Briggen Tre kronor, en livaktig organisation som har mellan 2 000 och 3 000 medlemmar som på olika sätt stöttar verksamheten. Bakom fartyget finns också ett rederiaktiebolag.

Från första början har man haft volontärer, både från föreningen och från sjöbefälsutbildningar.

– Vi seglar ju så aktivt, kryssar mellan holmar i skärgårdarna, seglar in till kaj när vi skall i hamn, backar och vänder. Många tycker därför att det är jättekul att vara med, säger Palmer.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!