DELA

Travestier blev transvestiter i kulturdelegationen

Nu i efterhand kan Håkan Kulves skratta gott åt en felskrivning, som Ålands kulturdelegation gjort sig skyldig till.
Den bok som han kommer ut med i höst heter inte ”Transvestiter och bryderier” utan ”Travestier och bryderier”.
När landskapsregeringens kulturdelegation i slutet av maj fördelade projektbidrag fick Håkan Kulves, pensionerad naturvårdsintendent, avslag på den ansökan han gjort. Boken ”Travestier … Bryderier”, som skall illustreras av bildkonstnären Juha Pykäläinen, och som innehåller kåserier av Kulves med allvarlig underton beviljades inga medel. Motiveringen var, enligt Kulves, att ansökan innehöll brister i projektbeskrivningen.
I det brev som Kulves fick från kulturdelegationen, liksom i det beslut över utdelningen som offentliggjordes efter mötet kallades boken dessutom ”Transvestiter … Bryderier”. I skrivning som numera ligger ute på kulturdelegationens hemsida har man dock rättat till saken.


Inget större nummer
Egentligen är felskrivningen inget som Håkan Kulves vill göra något större nummer av och det är inte heller han som tipsat Nyan om det inträffade. Han menar att det egentligen var en sak som han inte skulle ha brytt sig så mycket om.
– Men det är klart att när man får en sådan expedition samtidigt som det blir avslag på ansökan så blir man väl lite förbannad.


Svag beredning
Det som Håkan Kulves reagerade mest på och som han besvärade sig över var det som han uppfattade som brister i beredningen av hans ansökan.
– Bara någon timme innan frågan skulle behandlas i delegationen blev jag uppringd av en beredare som sade att det blivit något missförstånd och som ville ställa frågor. Det frågades om det fanns ett manus och om det fanns illustrationer. Jag svarade att manus fanns och berättade var man kunde få tag på det. Och att illustrationerna ännu inte var klara eftersom de delvis var beroende av det stöd vi ansökte om.
När avslaget sedan kom hänvisades det allstå till brister i projektbeskrivningen.


Borde ha bordlagts
Med över trettio år i landskapsförvaltningen lät sig Kulves dock inte nöja med detta. Han visste att det i lagen om förvaltningsförfarande finns stadganden om hur det skall förfaras när en ansökan är bristfällig, att den sökande då måste beredas tillfälle att komplettera sin ansökan. ”Avhjälpande av brist i handling”, kallas det i lagen.
– Ärendet borde naturligtvis ha bordlagts av kulturdelegationen, säger han.
Som huvudman för bokprojektet skrev Kulves till kulturdelegationen och där tog man upp ansökan för bokprojektet till förnyad behandling vid det möte som hölls för en vecka sedan. Beslutet blev nu att boken ”Travestier och bryderier” får ett projektstöd på 2.000 euro.


Glad över bidrag
Kulves har ännu inte fått något officiellt meddelande om detta men har förstått att det är beslutets innehåll och han är mycket glad över att man nu får detta bidrag som på ett avgörande sätt bidrar till bokens utgivning i höst.
Att det som hänt kanske också har en allvarligare underton står dock klart.
– Det hafsas ibland inom förvaltningen. Beredningar görs inte på ett korrekt sätt, säger Kulves.
– Ett av grundbudskapen i boken är förresten att svårt i själva verket är enkelt, men att enkelt lätt kan bli komplicerat, tillägger han.
Men, som sagt, bitter är han inte och inte ute efter att ”göra någon affär” av det som skett.
– Nej, nu ser jag bara fram emot att boken skall komma ut, säger han.
Nyan sökte i går, utan att lyckas, kulturdelegationens sekreterare Jan-Ole Lönnblad för en kommentar till turerna kring projektbidraget.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax