DELA

Tornerspel och medeltida mode på Gustav Vasa-dagarna

Gustav Vasa-dagarna vid Kastelholms slott är nu inne på sin sjätte sommar och bjuder även i år på ett späckat program med allt från tornerspel och medeltida modevisning till skattjakt för barn och marknadsgyckel. (På bilden projektledaren Tor Kudinoff.)
I Gustav Vasadagarnas historiska bakgrund går arrangörerna tillbaka till Kastelholm 1556 då Gustav Vasa tvingas fly med sitt följe från Åbo till Åland eftersom Åbo var hotat av ryska styrkor.
Intentionen med dagarna är att bjuda på en historisk marknad med en mängd programpunkter för olika åldrar.


I dagarna tre
Marknaden öppnas fredagen den 10 juli och pågår i dagarna tre. Alla dagar håller man öppet kl. 10-18.
I årets program återkommer de populära tornerspelen och det blir också medeltida strids- och skytteuppvisningar. Vidare bjuds det på teater, renässansdanser, gycklare, folkmusik och medeltida modeuppvisningar. För barn ordnas bland annat skattjakt, jonglerskola och kämpalekar och det finns också, en djurhage. Kastelholms slott är öppet för marknadsbesökarna.
På hemsidan http://www.gustavvasadagarna.aland.fi kan man finna dagarnas program i sin helhet och information om olika programinslag.


Tornerspel och dans
Tor Kudinoff, projektledare och den som tog initiativet till hela evenemanget, konstaterar att årets program bygger på de erfarenheter man har från tidgare år. En hel del programpunkter återkommer, som till exempel de populärar tornerspelen.
Återkommer till Åland gör också den teatergtrupp från Sverige som bjuder på marknadsteater. Marknadsgycklaren Zack är en gammal bekant.
– Men vi har också nya medverkande som till exempel dansgruppen Trotto som framför medeltida danser, säger Kudinoff.
Den rådande lågkonjunkturen har gjort att intresset från marknadsförsäljarnas sida mattats något inför årets marknad, men Kudinoff vågar ändå utlova ett mångsidigt utbud i marknadsstånden.


Svårt växa ytterligare
De senaste åren har Gustav Vasa-dagarna lockat 5.000-6.000 besökare, varav ungefär hälften är barn. En betydande del av besökarna kommer utifrån, främst från Sverige och från fastlandet. Med de fysiska ramar man nu har är det enligt Kudinoff svårt att få marknaden att växa ytterligare.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax