DELA

Textverkstad för unga låtskrivare

Ungas intresse för att sätta ord till musik skall nu tas till vara. Ålands litteraturförening och de finlandssvenska litteraturföreningarna ordnar i samarbete med Jazzklubben i Mariehamn och Ålands musikinstitut en kurs för unga skrivare. (På bilden Elisabeth Ekman i Jazzklubben och RigmorTillema i litteraturföreningen.)
Jazzklubbens ordförande Elisabeth Ekman och litteraturföreningens ordförande Rigmor Tillema är övertygade om att det finns många unga som skriver texter till musik, till egna eller andras låtar, och de texterna vill man inte att bara skall hamna i någon låda utan komma till användning.
– I mitt arbete på lyceet ser jag att många ungdomar skriver både melodier och texter och att det finns ett intresse, säger Elisabeth Ekman.


Från rock till visa
Det man nu planerar är en praktiskt upplagd kurs, den 16-18 maj i musikinstitutets lokaler i Mariehamn. Där skall man i verkstadsform producera texter till musik.
– Vi har inga begränsningar, det kan handla om allt från hårdrock till visa, säger Rigmor Tillema.
– Men det skall vara texter på svenska, tillägger Elisabeth Ekman.
För den praktiska handledningen i verkstaden har man engagerat Maria Stenberg som har stor erfarenhet av att skriva både låtar och låttexter.


Framförs direkt
Kursen skall också ge möjligheter att utan dröjsmål omsätta arbetsresultaten i praktiken. När Jazzklubben lördagen den 17 maj håller maj månads samling på restaurang Pommern skall man ge kursdeltagarna möjlighet att framföra sina alster som inledning på kvällen.
Arrangörerna räknar med att de flesta deltagare skall komma från Åland, men man hoppas också på deltagande utifrån eftersom informationen också går ut via de övriga finlandssvenska litteraturföreningarna.
Den som vill delta bör anmäla sig direkt till Maria Stenberg på telefon 0457-530 08 91 senast den 2 maj. Redan den 6 maj samlas de åländska deltagarna nämligen till en förträff inför kursen.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax