DELA

Teatersamarbete i startgroparna

Samarbetet mellan åländska Teater Alandica och Folkteatern i Gävleborg börjar ta form.

I början av oktober spelas ”Joel möter Georg” i Gävle och några veckor senare kommer Folkteatern till Åland. Men först ska Gävleborna få sig en dos Ålandskunskap.
I januari berättade vi att landskapsregeringen ingått ett samarbetsavtal med Gävle symfoniorkester. De kommande två åren ska symfoniorkestern med 52 heltidsanställda musiker uppträda på Åland och också finnas till hands för Ålands musikinstituts elever. Sveriges generalkonsul Ingrid Iremark som spelade en nyckelroll i projektet trodde att det kunde bli startskottet för ett utvidgat kultursamarbete mellan Åland och Gävle där också teaterkonsten kunde få plats.
Hon kontaktade åländska Teater Alandica och Folkteatern i Gävleborg och nu har nästa steg tagits. Igår träffades man i Mariehamn för att diskutera kommande samarbeten. Klart är att det blir ett gästspel med Jonnie Listherbys pjäs ”Joel möter Georg” på Folkteatern den 9 oktober. Och redan den 4 september hålls ett Ålandsseminarium på teatern.
– Vi ska möta och förbereda Gävlepubliken. Det blir en hel dag med Ålandsinrikting. Jonnie Listherby kommer att berätta om Joel Pettersson och Georg Kåhre och så bjuds det på lite åländska specialiteter, säger Teater Alandicas Robert Liewendahl.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Alfons Röblom

alfons.roblom@nyan.ax