DELA
Foto: Jonas Edsvik

Tage Wilén får kulturpris

Konstnären Tage Wilén får Ålandsbankens kulturpris, som delas ut av Ålands kulturstiftelses styrelse.

I motiveringen sägs bland annat:

”Tage Wilén fick sitt konstnärliga genombrott redan vid 1970-talets början och har sedan dess varit ett bekant namn för den åländska konstpubliken. I sin expressionistiskt präglade konst har han använt sig av olika tekniker som olja, grafik, träsnitt och träreliefer.

Hans tidiga folklivsskildringar i en burlesk underton har följts av mera existentiella och filosofiska motivval. Med breda penseldrag och starka färger har han oförtrutet producerat verk fyllda av liv och spänning. Tage Wiléns gedigna och mångsidiga konstnärskap har vunnit framgång och uppskattning genom att tala till människan och fånga tidens flykt.”

Priset på 4 000 euro överlämnas till pristagaren vid kulturstiftelsens vårmöte inkommande torsdag kl. 19.00 i Ålands hotell- och restaurangskola.

Efter prisceremonin håller åländske läkaren Jimmy Sundblom, doktor i medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet år 2012, föredrag om Huntingtons sjukdom, en sjukdom som ger skador på nervsystemet.

Jimmy Sundblom är verksam vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.