DELA
Foto: Ida K Jansson

Synen på Finlands tillkomst

En utställning om Finlands väg till självständighet sett från övriga nordiska länders synvinkel visas nu på Mariehamns stadsbibliotek.

Utställningen som är producerad av Riksarkivet behandlar bland annat Krimkriget och Ålandsfrågan.
Forskaren Pertti Hakala på Riksarkivet i Helsingfors berättar att avsikten med utställningen är att på ett pedagogiskt och överskådligt sett presentera Finlands väg till självständighet ur olika synvinklar.

– Detta är del tre av en fyradelad utställning. Tidigare års utställningar har behandlat samma ämne ur bland andra Tysklands och Frankrikes synvinkel.

Den tvåspråkiga affischutställningen presenterar hur Finland, finländare och de finska strävandena tedde sig i de övriga ländernas ögon under de årtionden som föregick beslutet om självständighet och under Finlands första år som självständig stat. Utställningsserien utgör en del av projektet Finland 100.

– Utställningen visar en del av de kontakter som fanns över gränserna.

Under århundradet som följde efter Napoleonkrigen var knytandet av fasta nordiska relationer av särskild betydelse för Finland. Trots den språkligt avvikande majoritetsbefolkningen gick Finland in för en nordisk identitet och värdegrund med rötter i skandinavismen.

Ålands emigrantinstitut har tagit utställningen till Åland.

Utställningen visas på Mariehamns stadsbibliotek fram till den 22 juli.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!