DELA

Svenska dagen-pris till Mia Hanström

Mia Hanström, Kumlinge, får ett av de pris som Åbolands svenska kulturfond delar ut i dag, lördag, på svenska dagen. Hanström belönas ”för sitt engagemang i ungdomsfrågor på bred front”.
Mia Hanström är konsulent i ungdoms- och jämställdhetsarbete och fonden framhåller i sitt pressmeddelande att hon bland annat är känd som en av de bärande krafterna bakom intresseorganisationen för skärgårdsungdomar Skunk i Ålands skärgård.
– Mia brinner för jämställdhet, företagsamhet, ungdomsfrågor – i kombination med ett skärgårdsperspektiv. Hennes ideologi och engagemang har hon framgångsrikt lyckats etablera i såväl projekt, föreningar, politik och de böcker hon publicera, heter det i motiveringen.
De övriga pristagarna som Åbolands svenska kulturfond belönar är kulturproducenten och musikern Tom Grönroos och kulturproducenten och skådespelaren Jani Lastuniemi.
Grönroos och Lastuniemi får sina pris vid svenska dagen-festen i Åbo medan Hanström får sitt pris i samband med den regionala utdelningsfest som fonden håller i Mariehamn i mars.
Priserna är på 3.000 euro. (jk)