DELA

Stort om Ålands skärgårdstrafik

Finska båthistoriska tidskriften Laiva ägnar hela fjorton sidor av sitt senaste nummer åt den åländska skärgårdstrafiken.
”Ålands flyttfåglar” (Ahvenanmaan muuttolinnut) kallar tidskriftens chefredaktör Raimo Wirrankoski sin rikt illustrerade artikel. Rubriken syftar på skärgårdsfärjornas fågelnamn.
Raimo Wirrankoski har gått grundligt till väga och ger i artikeln både glimtar ur den åländska historien, som en del av det svenska riket, under ryskt styre och i den självständiga republiken Finland.
Han redogör också för demilitariseringen och självstyrelsen. Men framför allt skriver han om hur kommunikationerna i den åländska skärgården ordnats både under tidigare epoker och i dag.


Många bilder
Med finns över tjugo bilder från olika tider, kartor och ritningar. Dessutom fogar han, som avslutning, in ett avsnitt med grundläggande faktauppgifter om över trettio färjor, såväl frigående som vajerstyrda.
Med finns också inhyrt tonnage som trafikerat i den åländska skärgården. Till och med det nybygge som snart skall trafikera mellan Svinö och Degerby finns listat.


”Rätt föredömligt”
I sin artikel gör Raimo Wirrankoski bland annat bedömningen att förbindelsetrafiken i det geografiskt splittrade åländska landskapet är rätt föredömligt ordnad.
Han redogör för de betydande passagerar- och fordonsmängder som varje år transporteras mellan de åländska öarna, men påminner om att skärgårdstrafiken i den omfattning vi känner den i dag bara har existerat sedan 1960-talet och att förbindelserna tidigare för det mesta sköttes bara med mindre farkoster och ofta av de skärgårdsboende själva.


Kökars skärgård

Nils-Erik Bäckblom i Mariehamn tipsade Nyan om artikeln i Laiva.
Bäckblom är fartygshistoriskt intresserad och i artikeln finns motorfartyget Kökars skärgård (urspungligen Sibbo) med. Bäckbloms far var med och byggde den drygt 17 meter långa båten på Hjalmar Lindqvists båtvarv på Simsalö i Sibbo. Båten stod klar år 1928.
Redan 1929 började man bygga en större båt som fick namnet Sibbo 2 och när den stod klar 1932 såldes gamla Sibbo till Kökar och trafikerade som Kökars skärgård till 1941, då hon blev upphuggen. Båten som drevs av två Wickströmmotorer kunde ta upp till 80 passagerare.
Utöver att just den här båten noteras tycker Bäckblom att det är intressant och positivt att en finskspråkig tidskrift ägnar så mycket utrymme åt att beskriva skärgårdstrafiken på Åland.


Fartygshistoria
Raimo Wirrankoskis artikel ingår i nummer tre av Laiva. Tidskriften utges av Finlands fartygshistoriska förening och utkommer fyra gånger årligen.
I det aktuella numret ingår bland annat en längre artikel av Juhani Valanto om ångfartyget Tarjanne som byggdes 1908 och som fortfarande trafikerar på rutten Tammerfors-Ruovesi-Virdois.
Http://www.slhy-laiva.net är internetadressen.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax