DELA
Foto: John Nyholm

Stort konstpris till Nayab Ikram

Konstpriset ur konstintendenten Anna-Lena Dreijers konstfond har tilldelats konstnären Nayab Ikram.

Priset på 10 000 euro delas ut vart tredje år av Stiftelsen Ålands Vänner och delas nu ut för andra gången. Pristagaren utses av stiftelsens konstråd och tilldelas en åländsk bildkonstnär som är särskilt värd att uppmärksammas.

Nayab Ikram tilldelades årets pris för sitt konstnärskap. Hon tillägnar priset till sina föräldrar och berättar att hon uppskattar de uppoffringar som de har gjort för sina barn.

– Mina föräldrar har kommit från Pakistan och jobbat för mig och min syster, för att vi ska kunna stå på våra egna ben.

Ikram berättar att det är utmanande att arbeta som konstnär. Det här priset bidrar både med arbetsro i nuet och med en bättre möjlighet att planera inför framtiden.

– Det ger dels arbetsro, men det ger också en ekonomisk signal till fonder. Jag tänker också långsiktigt. En liten del kommer att gå till investeringar för att jag förhoppningsvis ska kunna försörja mig som konstnär livet ut.

Specialstipendium

Stiftelsen Ålands Vänner delade även för första gången ut ett specialstipendium ur konstintendenten Anna-Lena Dreijers konstfond. Specialstipendiet gick till Föreningen Bild och Form, som bedriver skapande verksamhet och konstfostran inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken.

Priset och stipendiet delades ut i går eftermiddag på en tillställning i Ålands konstmuseum i Mariehamn.

Stiftelsens konstråds motiveringar

Konstpriset ur Konstintendenten Anna-Lena Dreijers konstfond tilldelas Nayab Ikram för ett angeläget och dynamiskt men tematiskt mycket konsekvent konstnärskap som med elegans och aktivistisk udd kretsar kring mellanförskapets många betydelser och på en gång både speglar och expanderar det åländska och finska konst- och kulturlivet.

Med ett fast ankare i sina pakistanska rötter och sin åländska bakgrund undersöker Ikram ämnen som representation, genus, mellanmänsklig kommunikation, post-internet, tid, minnen och globalisering i ordets mest positiva bemärkelse. Hennes konstnärskap kännetecknas av en estetik som behärskar såväl det återhållsamma som det kompromisslösa, och som utgående från den fotografiska bilden väl nyttjar samtidskonstens breda spektrum av olika medier och uttryck.

Föreningen Bild och Form

Specialstipendiet tilldelas Föreningen Bild och Form rf för dess alltsedan 1985 hängivna engagemang för skapande verksamhet och allmän konstfostran för barn och ungdomar i landskapet Åland, senare även för vuxna.

Intellektuellt tänkande, lyssnande, reflektion och dokumentation – grunderna i den pedagogiska inriktningen Reggio Emilia – betonas i föreningens aktiviteter.

Verksamheten inom ”Bild- & Formskolan” har genom åren samlat ett stort antal deltagare. Det åländska samhället till gagn har ett flertal inspirerats även för fortsatta studier och yrkesutövning på konstens olika områden.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp