DELA

Stort fondstöd till Åland även i år

Åländska kulturprojekt och konstutövare får även i år ett rejält bidrag i Svenska kulturfondens utdelning.
I dag offentliggörs de regionala fonderna utdelning och i den Åboländska fondens utdelning går drygt 123.000 euro till Åland. (På bilden Greta Sundström i Brändlö som får bidrag för en visskiva.)
Totalt uppgår årets utdelning ur Åbolands svenska kulturfond till en halv miljon euro. Utöver det som går till åländska ändamål från fonden kan noteras att Camilla Heidenberg, Mariehamn, får ett bidrag ur den regionala fonden i Nyland.
Om en knapp månad offentliggörs utdelningen ur den centrala kulturfonden och även där har ju en hel del åländska projekt och enskilda sökande fått ansenliga stöd genom åren.
Följande får i år stöd via Åbolands svenska kulturfond:
– Brändö kommun, för litteraturseminariet ”En vind från havet”, 1.500 euro.
– Brändö populärmusikgrupp, för anordnandet av musikfestivalen Island in the Sun, 4.000.
– Lappo ungdomsförening, Brändö, för kursen ”Vår dialekt”, 500.
– Geta Kulturförening, för visfestivalen Geta poesi & visa, 2.000.
Greta Sundström, Brändö, för inspelning av cd-skiva med visor, 2.000.
– Musikföreningen Arstuflickorna, Brändö, för inspelning av cd-skiva, 2.000.
Bengt Häger, Hammarland, för bok om hur åländska skärgården gestaltat sig från 1940-talet fram till idag, 2.000.
Johanna Elina Boholm-Saarinen, Jomala, för diktsamling, 2.000.
Kjell Ekström, Jomala, för bok om konstnären Erik Juselius, 2.000.
– Folkmusiklaget Kvinnfolk, Jomala, för musikaliskt utbyte med folkmusiker i Estland, 1.000.
– Brittmari Storm, Jomala, för utbildning till neuropsykiatrisk coach, 1.000.
– Önningeby hembygdsförening, Jomala, för verksamheten, 8.000.
– Hembygdens Väl i Kumlinge, för verksamheten, 3.000.
– Skunk, Kumlinge, för verksamheten, 3.000.
– Visor så in i Norden, Kumlinge, för Visfestivalen, 2.000.
– Föreningen Franciskus på Kökar, för verksamheten, 1.000.
– Kökar hembygdsförening, för verksamheten, 2.000.
– Skeppargården Pellas, Lemland, för verksamheten, 2.000.
– Antons vänner, Mariehamn, för folkmusikläger och spelkurser, 1.500.
– Arbetsgruppen Cantores Finlandeses, Mariehamn, för verksamheten, 2.000.
– Bild- och formskolan, Mariehamn, för verksamheten, 1.500.
– Dånö museiförening, Mariehamn, för dokumentärfilm, 3.000.
– Filmklubben Chaplin, Mariehamn, för filmfestivalen Vera, 4.000.
– Förbundet Ålands sjödagar, för sjödagarna, 2.500.
– Föreningen Hem och Skola vid Ytternäs skola, Mariehamn, för ”Livslångt Läsande”, 3.000.
– Intermezzokören, Mariehamn, för verksamheten, 1.500.
– Kobba Klintars vänner, Mariehamn, för verksamheten, 3.000.
– Kulturföreningen Katrina, för Katrina kammarmusikfestival samt nordiskt nätverksprojekt, 6.000
– Mariehamn Jazz & Blues, för konsertverksamheten, 2.000.
Dexter Mäkelä, Mariehamn, för utställning av keramik, 2.000.
– Nordens institut på Åland, Mariehamn, för kurs för kulturaktörer och personal inom vården, 2.000.
– Nordens institut på Åland, Mariehamn, för skrivtävlingen ”Skugga”, 5.000.
– Oratoriekören på Åland, för konserten The Crucifixion, 2.500.
Nanna Sjöström, Mariehamn, för självbiografisk konstbok, 1.000.
– Skeppsföreningen Albanus, Mariehamn, för ungdomsprojektet ”Segla västerut”, 6 000.
– Steinerpedagogikens vänner på Åland/Waldorfbarnträdgården Regnbågen, Mariehamn, för festivalen ”Skaparglädje kunskap=sant!”, 2.000.
– Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn, för museiverksamheten, 2.000.
– Whatclub (of Mariehamn), för konsert med Antti Sarpila, 1.000.
Vibeke Voigt, Mariehamn, för scentext och regi, 3.000.
– Ålands emigrantinstitut, Mariehamn, för utställningen ”Broar över åländska vatten”, 2.000.
– Ålands emigrantinstitut, för publikationer och seminarier, 2.000.
– Ålands fredsförening-Emmaus, Mariehamn, för kulturprogram under kulturnatten, 1.000.
– Ålands litteraturförening, Mariehamn, för Poetry Slam, 1.000.
– Ålands sång- och musikförbund, Mariehamn, för projektet Mendelsohns Lobgesang, 4.000.
– Åländska hbt-föreningen Regnbågsfyren, Mariehamn, för verksamheten, 2.000.
– Föreningen Ålands orgelfestival, Saltvik, för Ålands XXXVI orgelfestival, 2.500.
– Segelföreningen Storbåten, Sottunga, för ungdomsverksamheten, 1.500.
Göte Sundberg, Saltvik, för bok om Sjöfart i Skarpnåtö, 1.500.
– Godby högstadieskola, Sund, för elevutbyte med finskspråkiga skolor, 300.
– Sund Kultur, Sund, för kulturprogrammet under Bomarsundsdagarna, 1.000.
– Föreningen sjöfararkapellet i Sjökvarteret, för kristligt ungdomsarbete i kapellet, 500.
Matts Stenlund, Jomala, för enmansföreställning av Joel Petterssons text ”Pojken som blev en carbidlampa”, 6.000.
– Vivakören, för projektet ”Längtan”, 500.
Camilla Heidenberg, Mariehamn, för konsertverksamhet, 3.000.(Via Nylands svenska kulturfond.)

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax