DELA

Stormöte om post- och tullhusets framtid

Eckerö post- och tullhus framtid intresserar. Hela fem av landskapsregeringens ministrar var närvarande vid det stormöte som hölls på onsdag kväll.

– Ett möte i mycket positiv anda, konstaterar kansliminister Roger Eriksson (lib), som var sammankallare.

I slutet av artikeln ger Peter Winquist, som varit engagerad i verksamheten vid post- och tullhuset sedan åttiotalet, sitt recept.

(Bilden ur den utställning med gamla åländska vykort som visas just nu.)


Lantrådet Viveka Eriksson (lib) ledde ordet och närvarande var också ministrarna Mats Perämaa (lib) Runar Karlsson (c) och Britt Lundberg (c).

Att frågan om verksamheten vid post- och tullhuset aktualiserats just nu hänger samman med att Posten Åland sagt upp sitt kontrakt och i slutet av september stänger sitt postkontor i huset. I stället inleder man samarbete med livsmedelsaffären Matnischen för att sköta posthanteringen.
Postens utrymmen upptar inte någon större del av huset men postverksamheten i det 180-åriga posthuset har setts som något av en symbolfråga. Indragningsbeslutet väckte därför livlig debatt när det blev känt och det ställde också krav på att verksamheten skulle fortsätta.


Utredning
I efterdyningarna av debatten gav landskapsregeringen post- och tullhusets direktion i uppdrag att utreda den framtida verksamheten vid anläggningen. Direktionen fick tid på sig till den 15 augusti. Eftersom utredningsperioden till stor del inföll under semestertid har man dock anhållit om förlängning till den 15 oktober, något som enligt kansliminister Roger Eriksson också kommer att beviljas.
I diskussionsmötet på onsdagen deltog, utöver ministrarna, bland andra representanter för Posten Ålands styrelse, Eckerö kommun, landskapsregeringens museibyrå och post- och tullhusets direktion.
Den verksamhet som nu bedrivs vid post- och tullhuset presenterades. Det ställdes frågor och fördes en fri och livlig diskussion kring olika verksamhetsidéer.


Informationskontor?
Bland annat aktualiserade postens företrädare möjligheten att inrätta någon form av allmänt informationskontor med olika funktioner i de lokaler som blir tomma när postkontoret flyttar ut. Från postens sida kan man också tänka sig att i det sammanhanget medverka med någon form av filatelistisk försäljning.
Eckerö post- och tullhus är den bäst bevarade av arkitekt Carl Ludvig Engels skapelser i Finland och museibyrån påminde om att det är viktigt att respektera byggnadernas historiska värde. Huset är, till exempel, inte i dag anpassade till en året-runt verksamhet.


Bygga vidare
Enligt Roger Erikssons mening kan det som framkom på mötet tolkas som ett stöd för att verksamheten skall fortsätta att utvecklas på den grund som redan har lagts.
Närmast väntar man nu på den utredning som direktionen gör.
Att kansliministern var sammankallare för mötet på onsdagen hänger samman med att själva byggnaderna sorterar under landskapsregeringens byggnadsbyrå.
– Men flera andra ministrar är också berörda beroende på vilka verksamheter som fungerar i huset, säger Eriksson.


Firar i september
Eckerö post- och tullhus skall fira sitt 160-årsjubileum i samband den 19-21 september, i anslutning till årets skördemarknad.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

Peter Winquists recept: uthållighet

– När jag kom hit år 1984 hade Post- och tullhuset noll besökare. Vid porten mötte en skylt med påskriften ”Tillträde förbjudet”.
Det säger Peter Winquist som menar att det är bara ett långsiktigt arbete som ger hållbara resultat.

I dag är det liv och rörelse vid Post- och tullhuset. Under de bästa säsongerna har man haft upp till 30.000 besökare. I år räknar man med att det blir cirka 25.000.
– Vår huvudutställning, som i år gäller åländskt konsthantverk och design, har hittills besökts av 15.000 personer och innan vi stänger utställningen den 7 september kan vi komma upp till omkring 17.000, säger Winquist.
När det gäller huvudutställningen har man exakta siffror efter övervakarna för bok öven besökarna. I fråga om de övriga utställningarna och aktiviteterna gör man uppskattningar.
– Vi har väldigt många bussar här och långtifrån alla som kommer med bussgrupperna besöker huvudutställningen, konstaterar Peter Winquist.
Många aktiviteter
Utöver huvudutställningen i den stora byggnaden kan man på området besöka Postens galleri, i sommar med en utställning med  åländska vykort, Postmästarens contoire med en tidsinteriör från 1850-talet, Café Lugn & Ro och galleriet i anslutning till caféet där nya utställare presenteras varje månad, Postrotemuseet och Södra galleriet, där man i sommar kan se en utställning av konstnärligt återanvända plaststolar.
Post- och tullhuset har dessutom Artists in Residence-versamhet, med boende för gästande konstnärer, och i huvudbyggnaden verkar också gästhemmet Lugn & Ro, öppet året om.
Kontrakt till 2010
Peter Winquist hyr tillsammans med Mercedes Winquist-Urbano största delen av Post- och tullhuset på ett kontrakt som gäller till och med år 2010. Peter Winquist är också verksamhetsledare för Post- och tullhuset på en 15-procents deltidstjänst och sekreterare i dess direktion.
Postens Eckerökontor, som enligt planerna skall lämna huset den sista september, omfattar bara en liten del av byggnaderna på området, cirka 30 kvadratmeter.
Kvalitetstänkande
Peter Winquists åsikt om utvecklandet av verksamheten vid Post- och tullhuset är klar.
– Det behövs uthållighet, långsiktighet, kvalitetstänkande och hänsynstagande till den historiska miljön. Och man måste ta till var de synergieffekter som olika aktiviteter kan ge.
JAN KRONHOLM
jan.kronholm@nyan.ax
tfn 528 466