DELA

Stiftelse kan förverkliga post- och tullhusvision

Utställningar med design, konsthantverk och konst, med post- tele- och tullmuseum, med trädgård och växthus, med sommarutställningar, hantverksbutiker och verkstäder. Post- och tullhuset har nu fått grönt ljus att arbeta vidare med sin vision. (På bilden Peter Winquist.)
Det är lätt att se att verksamhetsledare Peter Winquist är på gott humör när han nu kan berätta om visionerna som han så länge arbetat med tillsammans med Post- och tullhusets direktion.
I tisdags beslöt kansliminister Roger Eriksson (Lib) att man kan gå vidare med de förslag som lagts. Winquist fick i uppdrag att utreda hur planerna, som bland annat går ut på att göra en stiftelse av post- och tullhuset, kan förverkligas och också se på innehållet i verksamheten.


Utreda framtiden
Frågan om Post- och tullhusets framtid aktualiserades när posten beslöt lämna huset våren 2008. Direktionen fick i uppdrag att titta på möjligheterna för framtiden och kunde redan hösten 2008 lägga fram ett första betänkande.
Sedan dess har Winquist arbetat vidare med planerna som ett projektarbete i en kurs vid Åbo Akademi och Högskolan på Åland. Förra våren kunde han och direktionen presentera planerna för landskapregeringen.


Stiftelse bäst
Peter Winquist berättar att man diskuterat kring tre scenarier för post- och tullhusets framtid: att allt fortsätter som nu och landskapsregeringen söker nya entreprenörer för verksamheterna vart tredje år, att huset säljs eller att det bildas en stiftelse som driver verksamheten visare med i olika samarbetspartners.
Stiftelsealternativet ser man som den bästa utvägen.
– Det är det bästa med tanke på en långsiktig och hållbar utveckling och samtidigt det mest lönsamma alternativet för landskapet och det som kan ge den bästa utdelningen för Åland, säger han.
Dagens system fungerar inte så bra med tanke på kontinuiteten i verksamheten och att sälja huset anser direktionen skulle vara att frånhända sig ansvaret för det kulturhistoriska arv som huset utgör.
– Post och tullhuset är den del av vårt kulturarv som vi skall vårda och utveckla, säger Winquist.


Med sikte på 2011
För den omedelbara framtiden innebär förslaget inga stora förändringar. I sommar kan verksamheten fortsätta i stort sett som tidigare även om man också skall sätta igång med vissa renoveringsarbeten, bland annat se över alla byggnadens fönster. Men går allt i lås så kunde en nygrundad stiftelse ta över inför säsongen 2011 och föra in huset i delvis nya verksamhetsformer.
I förslaget skisserar man bland annat:
n En permanent kollektion med design och konsthantverk.
n En samling med verk av olika Eckerökonstnärer.
n Ett post-, tele- och tullmuseum.
n En trädgårdsanläggning med ett växthus som också kunde användas för möten av olika slag.
n Sommarutställningar.
n Konsthantverksbutiker och verkstäder.
Peter Winquist ser Post- och tullhuset som en viktig part i den åländska besöksnäringen. Om stiftelsen och den nya verksamheten kan komma i gång till 2011 så finns också möjligheter till ett vidare samarbete eftersom även Åland är med på ett hörn då Åbo blir Europas kulturhuvudstad.
– Och två år senare, 2013, blir Helsingfors världens designhuvudstad, tillägger Winquist som ännu ett exempel på sådant som man kan ta vara på.


Hus att ta vara på
Landskapsregeringen fick det historiskt värdefulla Post- och tullhuset – i nyrenoverat skick – till skänks av staten år 1994. Peter Winquist och direktionen tycker att man har en skyldighet att ta vara på det och förvalta- och utveckla det på bästa sätt.
– Huset är faktiskt inte ens k-märkt. En första åtgärd skulle vara att få det ordnat, säger Winquist.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax