DELA

Stiftelse är posthusets framtid

En kommitté har enats om att post- och tullhuset i Eckerö ska drivas av en stiftelse för att få en verksamhet med kontinuitet.
Landskapsregeringen har i kommittén representerats av Jan-Ole Lönnblad, Nordens institut på Åland har företrätts av Åsa Juslin och Eckerö kommun av kommundirektören Kennet Lundström. I kommittén har även ingått Peter Winquist är verksamhetsledare för post- och tullhuset och Mervi Appel som bland annat varit Ålands representant i Nordiska kulturfonden.
Det betänkande som kommittén ska presentera för landskapsregeringen i augusti har som huvudinnehåll att en stiftelse bildas med åtminstone Eckerö kommun och landskapsregeringen som instiftare.
Posten Åland har också uttryckt preliminärt intresse, och andra intressenter kan tillkomma. Eckerö kommun har visat intresse för att hyra utrymmen i huset för administrativ verksamhet om det inte förhindrar kulturverksamheten.
Verksamheten för 2013 tas preliminärt över av Nordens institut på Åland under ett verksamhetsår för att ge den nybildade stiftelsen tid att hitta verksamhetsformer. Ombildandet gäller enbart verksamheten i fastigheterna.
Själva husen ska stå kvar i landskapets ägo om det går som kommittén tänkt. Landskapsregeringen har sista ordet.
Alla i kommittén är överens om att en stiftelse är den bästa huvudmannen för verksamheten efter att ha diskuterat både bolags- och andra former.
Fler mess i papperstidningen!

Erik Hallstensson