DELA
Foto: Jonas Edsvik

Stefan Simonsen erbjuder kulturtjänster

Stefan Simonsen erbjuder kulturtjänster i allt från allsångskvällar till projektledning med sin nya firma KulturKuriren.

Han riktar i synnerhet in sig på den åländska skärgården.
– Jag arbetar som musiklärare i Övernäs skola, men mina egna barn har blivit äldre och jag har tid att göra lite annat också, berättar Stefan Simonsen.

Han tror det finns en viss efterfrågan på kulturtjänster i skärgården.

– Jag tänker mig att istället för att skärgårdsborna skall åka in till Mariehamn så kan jag åka ut till dem.

Han har inga stora illusioner om behovet, men vill testa idén. Han tar givetvis även uppdrag på fasta Åland.

– Men jag åker gärna ut i den åländska skärgården, där jag redan har ganska många kontakter.

Han är van med livsbetingelserna i skärgården från sina år på Färöarna.

– Alla gjorde allt. Kommunerna är små och det finns många uppgifter att göra.

Han är inställd på att ta uppdrag från hela kulturfältet, men hans utgångspunkt har varit musikområdet.

– Jag kan tänka mig allsångskvällar, gitarrkurser, fotografering, men också ledning av små eller större kulturprojekt.

Ännu har han inte några uppdrag, men han har börjat marknadsföra sig via sociala media.

– Kanske man går ihop några stycken och vill sjunga och spela gitarr.

Han tänker inte ta betalt för resorna, utan bara för själva timmarna han arbetar.

– Vem vet det kanske till och med går att ordna något ombord på skärgårdsfärjorna?

Han är van att jobba med människor i alla åldrar från småbarn till åldringar.

– Jag är en resurs som finns till hands, så nyttja mig.