DELA

Stadsarkitekten vill k-märka även unika interiörer

Dörrar, armaturer, restaurangstolar, trappräcken. Ålands sjöfartsmuseum och restaurangen Nautical Club är fulla av interiörer och inredningsdetaljer som också borde k-märkas.
Det menar stadsarkitekt Sirkka Wegelius (bilden) och stadsarkitektkontoret.
Det är sjöfartsmuseets förestående utbyggnad som aktualiserat frågan om en k-märkning av funkishuset från år 1949, ritat av Helsingforsarkitekten Jonas Cedercreutz (1914-1991) och mycket väl bevarat. De moderniseringar som gjorts har varit varsamma och i stort sett skonat såväl byggnadens yttre som inre.
– Till exempel den luftkonditionering som byggts in i restaurangsalen har gjorts utan att den stör helhetsintrycket, konstaterar Wegelius.


Även interiören?
Husets ägare, Ålands Nautical Club, har i sin anhållan om stadsplaneändring för den kommande utbyggnaden också anhållit om att husets exteriör skulle k-märkas, ett ärende som nu är under beredning och skall upp i stadsplanenämnden i mitten av september.
– Från stadsarkitektkontorets sida har vi ansett att också husets offentliga utrymmen, som museisalen, samt Nautical Clubs trapphus och restaurangsal borde ingå i k-märkningen. Vi har sänt ett brev med det förslaget till husets ägare och man torde behandla frågan inom kort.
Stadsarkitektkontoret har anhållit om utlåtande angående husets k-märkning av landskapets museibyrå.


Förstått värdet
När Nyan träffar stadsarkitekten vid sjöfartsmuseet är hon full av beundran inför den välbevarade arkitekturen och mycket tacksam över att ägarna förstått värdet av både fastigheten och dess inredning.
Många andra byggnader från denna tid har skadats av för hårt genomförda renoveringar, men Sirkka Wegelius menar att sjöfartsmuseet och Nautical Club är så välbevarade att de i sig kan locka besökare med intresse för arkitektur.
– Se här, säger hon och pekar på den väggarmatur som möter i ingången till Nautical Club. Armaturer av det här slaget är värdefulla och efterfrågade i dag.
Vem som gjort armaturen i ingången är hon inte helt säker på, men det skulle kunna vara någon av de kända formgivarna Helena Tynell eller Lisa Johansson-Pape. Och det finns flera andra tidstypiska armaturer både i trapphuset och uppe i restaurangen.
De välbevarade dörrarna med sina glasrutor och designade handtag är original och typiska för sin tid, liksom trappräcket i metall med elegant och hållbar ledstång i björk.
Även inredningen i restaurangen har bevarat mycket av det ursprungliga. Det gäller bland annat karmstolarna. Sirkka Wegelius är tacksam över att man lät renovera dem för några år sedan i stället för att införskaffa nya.
– Det måste vara sällsynt hållbara stolar, säger hon.


Stjärnhimlar
Också på museisidan i huset har man genom åren bevarat det ursprungliga i interiören. Här finns, liksom på restaurangsidan, många armaturer i original. Bland trevliga detaljer i arkitekturen pekar Sirkka Wegelius på de två blå kupoler med stjärnor i mässing som finns i taket i ett av de mindre museirummen, ägnat navigation.
Glad är hon över att inga ingrepp gjorts i själva museisalen.
– Här finns ingen synlig luftkonditionering, inga synliga lufttrummor.
Så hoppas hon att det skall förbli framöver.
– Det finns lösningar för luftkonditionering som inte syns och stör helheten, konstaterar hon.
Detsamma gäller den hiss som hör till det som skall byggas in i huset i samband med renoveringen och utbyggnaden.
Om någon undrar hur det skall bli med sådant som till exempel den inbyggda kajutan från Herzogin Cecilie vid en k-märkning av interiören så anser Sirkka Wegelius att den bör ingå.
– Det handlar ju om ett museiföremål men huset är ju planerat runt den och det gäller att hitta en lämplig skrivning som berör också den.


Kontrast
Sirkka Wegelius är mycket nöjd över att det förslag till utbyggnad som vann arkitekttävlingen är planerat så att den gamla museibyggnaden står helt för sig med förbindelse till den nya delen via källarplanet.
– Den kontrast som skapas genom nybyggnaden kommer enligt min mening att framhäva också den gamla byggnaden, säger hon.
Enligt planerna skall utbyggnaden av sjöfartsmuseet inledas i september nästa år.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466

Foto: ERKKI SANTAMALA

erkki.santamala@nyan.ax