DELA

Staden har replokaler – men de är kassa

Visst har staden replokaler.
Problemet är att de är otillgängliga en stor del av dagen, de är små och saknar ljudisolering.
– Politikerna tror att intresset inte finns eftersom replokalerna står tomma. Men de står tomma för att de inte fungerar, säger ungdomschef Maria Törnqvist.
I ungdomsgården Tvärsans källare finns en replokal med instrument. Den är relativt ljudisolerad och fungerar bra.
– Tanken är att ungdomarna på Tvärsan kan gå hit och spela under öppethållningstiderna. Förhoppningsvis väcks intresset, de vill gå vidare och bilda egna band. Det är då problemen börjar, säger ungdomsledare Patrik Eriksson.
Banden har helt enkelt ingenstans att ta vägen. Stadens övriga två replokaler finns på Uncans vind. Det är två tomma, före detta kontorsutrymmen som finns till förfogande.
– Ingen utnyttjar dem eftersom de inte är ändamålsenliga, säger Maria Törnqvist.


Grannarna störs
Lokalerna är tänkta för 13-16-åringar. De kostar 22.80 per termin att hyra och kan bara användas under öppen gårdsverksamhet.
– Problemet är att rummen helt saknar ljudisolering och grannarna störs, säger ungdomsledare Jessica Hartvik.
Öppethållningstiderna är också ett problem eftersom banden oftast enbart har möjlighet att öva på kvällar och helger.
– Vi har bara öppet på fredag och lördag kväll under helgerna. Vi kan inte ge ut nycklar eftersom man måste gå genom hela huset för att komma till replokalerna, säger Maria Törnqvist.
Hon påpekar också att viljan nog finns hos ungdomsbyrån att satsa på musicerande ungdomar.
– Men vi har helt enkelt inte resurserna.

Karin Erlandsson

karin.erlandsson@nyan.ax