DELA

Staden blir hantverkspromenad

Under sommaren kan konst- och hantverksföremål beundras på fem platser i Mariehamn. Utställningarna är planerade som en del av vardagsverksamheten, så människor snubblar över dem nästan i misstag.

För andra året i rad ordnar Ålands Slöjd & Konsthantverk en sommarutställning som avnjuts till fots. Utställningen 2,8KM FORM finns utplacerad på fem platser i Mariehamn, ordnade enligt olika teman.
”Fantisera” finns på biblioteket, ”Värdera” på Ålandsbanken, ”Pryda” på Labelled, ”Pausa” på Visit Åland och ”Fungera” på Kulturfabriken. Anna Karlsson har skrivit inspirationstexter kring de olika temana, som de 26 hantverkarna utgått från då de valt vad de vill ställa ut.
– Vi har velat göra utställningarna så olika varandra som möjligt, därför har vi haft skilda utställningsbyggare för alla platser, säger verksamhetsledare Hanna Wiik-Rosenqvist.
Allt från grafisk formgivning till kläder och keramik ställs ut. Linda Karlsson har planerat utställningen ”Pryda på Labelled tillsammans med sin syster Anna.
– Vi hade möte med de hantverkare som skulle ställa ut här, och gick in för vissa gemensamma färgkoordineringar för att skapa en helhet. Man får lite känslan av att komma in i en kvinnlig garderob, säger Linda Karlsson.

Läs mer om sommarutställningar i fredagens Nya Åland!

Ylva Vikström

ylva.vikstrom@nyan.ax