DELA

Språket och (h)ärligheten

I vår debuterar Johanna Boholm i Jomala med boken Bygdebok. När Nyan besöker henne har hon nyligen skickat in de sista ändringarna.
– Det var detaljer; mellanslag på fel ställe och liknande.
Hon väljer mellan pärmbildsförslag och har fått besked om när boken ska tryckas. Kort sagt: Johanna Boholm är fem före sin litterära debut.
Sin bok beskriver hon så här:
– Det är berättelse i kortprosa med lyriska inslag. Själva berättelsen handlar om två systrar, ett jag och ett du, som ofta flyter ihop. I berättelsen finns också en skugglik fadersfigur. Själva tematiken handlar om hur man genom generationer kan bära med sig en massa bråte från det förgångna, och hur man måste omforma sitt varande för att ta sig vidare.
För tre år sedan fick Johanna Boholm ett hedersomnämnande i Solveig von Schoultz-tävlingen. Också då handlade hennes texter om relationen mellan far och dotter.
– De texterna härstammar från samma värld som texterna i boken, det finns ändå vissa likheter dem emellan.
Varför återkommer du så gärna till far-dotterrelationen?
– Jag vet inte… kanske är det för att jag genom att beskriva den relationen får bra verktyg för att förmedla den problematik jag vill lyfta fram.

Boholms ”Bygdebok” ges ut på det relativt nystartade österbottniska förlaget Ellips. Sedan starten för ett par år sedan har de fått ett rykte om att ge ut den kanske inte mest lättlästa litteraturen. Ellips ger ut den litteratur som kanske inte säljer i de största upplagorna, men som tar språket ett steg vidare.
Också i Boholms bok är språket jämställt med berättelsen.
– Det är inte en traditionell berättelse med en början och ett slut. Språket är lika viktigt som det som händer och läsaren ska vara beredd på att något oväntat kan hända. Läsarna får gärna vara intresserade av ta del av alternativ textform.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson