DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>ORDFÖRANDE Pia Sjöberg började själv spela fiol efter att döttrarna börjat i Alandia Strings.

Spelglädje är viktigast för Alandia Strings

I helgen kör Alandia Strings igång sin verksamhet med en så kallad kick off.

Alla är välkomna – både de som aldrig förut hållit i en fiol och de som är vana att traktera instrumentet.
Pia Sjöberg är ordförande för Alandia Strings, hon började själv spela fiol i vuxen ålder och kallar sig nybörjare.

– Min äldsta dotter spelade och mellandottern började, jag blev också inspirerad.

En nybörjargrupp för nybörjare sattes ihop och spelglädjen blev central också för de vuxna.

– Föreningens målsättning är och har alltid varit att det ska vara roligt för barnen. Vi har inga inträdeskrav utan alla får vara med.

Att spelivern prioriteras syns också i konserterna föreningen arrangerar: alla får vara med.

– Nybörjarna får spela med lösa strängar men får ändå en upplevelse av vad det innebär att uppträda och få applåder.

I föreningen spelas både folkmusik och klassisk musik och eleverna får både gruppundervisning och enskild undervisning.

– Alandia Strings är en föräldradriven förening vilket innebär att föräldrar sitter i styrelsen och utformar verksamheten. Men huvudsaken är ändå att föräldrarna stöder sina barn.

Kickoffen arrangeras i helgen på Djurviks gästgård.

– Inga förkunskaper behövs och lånefioler finns, säger Sjöberg.