DELA

Sparbankskonst doneras till landskapet

”Bartsgårda”, en oljemålning av Thure Malmberg, är ett av de konstverk som Sparbanksstiftelsen för Åland nu vill donera till landskapet.
Tillsammans med nitton andra verk ur Ålands sparbanks samlingar är ”Bartsgårda” redan nu deponerad i Ålands konstmuseum. På bilden visar konstintendent Susanne Procopé Ilmonen och utställningsassistent Heidi Sjöblom Bartsgårdatavlan.
Sparbanksstiftelsen för Åland är ett barn av bankkrisen i början av nittiotalet med stor turbulens i den finländska bankvärlden. Stiftelsen bildades för att äga aktier i Sparbanken Finland som också den åländska sparbanken gick med i, ett bankprojekt som dock ganska snart gick över styr.
De konstverk som också följde med i sparbanksfusionen fick den åländska stiftelsen tillbaka i donation av Sparbanken Finland och de har sedan 1996 varit deponerade i Ålands konstmuseum. Andra inventarier har varit deponerade i Ålands museums samlingar och arkivmaterial i landskapsarkivet. Något verk finns också i Ålands sjöfartsmuseum och en modell av en skötbåt i Ålands jakt- och fiskemuseum.


Har ingen uppgift
Nu skall sparbanksstiftelsen avvecklas eftersom den inte längre har några uppgifter och därför har stiftelsen via Ken Lindberg, som fungerar som likvidator, vänt sig till landskapregeringen med en anhållan om att man skulle ta emot de deponerade konstverken och föremålen som donation.
Lindberg berättar att man redan i maj i fjol fick Patent- och registerstyrelsens beslut om att försätta stiftelsen i likvidation och det är på basen av det beslutet som man nu går vidare. Lindberg har själv ett förflutet i Ålands sparbank och har därför åtagit sig att fungera som likvidator. Det är dock ett uppdrag som han inte kommer att bli rik på.
– Stiftelsen har inga medel. Det finns 1 euro och 27 cent på kontot, konstaterar Lindberg som själv fick sträcka till med en tia för att få beslutet från patent- och registerstyrelsen utlöst.


Bör tas om hand
Han tycker dock att det är viktigt att konstverken och de övriga föremål och handlingar med lokalhistoriskt värde som deponerats på museerna kan tas om hand på bästa sätt också framöver när stiftelsen nu försvinner.
Det man nu alltså väntar på är att landskapsregeringen skall ta beslut om att man tar emot donationen.


Malmberg, Stenbäck
På Ålands konstmuseum säger konstintendent Susanne Procopé Ilmonen att det i konstsamlingen finns en del intressanta verk. Det främsta exemplet är en större oljemålning av Thure Malmberg från 1936 med Bartsgårda som motiv.
– Det verket har vi redan vid flera tillfällen visat i vår basutställning, säger hon.
Bland övriga verk kan man till exempel notera en oljemålning, ”Fiskeläge”, av Hildur Stenbäck från 1963, en akvarell med samma titel av Gisela Eliasson från 1975, en akvarell med eklöv som motiv av Bror-Erik Elfsberg från 1990 och ett par naivistiska oljemålningar av Ethel Karlsson, ”Potatissättning” från 1981 och ”Antid” från 1982.
De två sistnämnda, enligt Susanne Procopé Ilmonen, goda exempel på naivistisk konst.


Affischkonst, vapen
En litografi och ett par provtryck av den kända affischkonstnären Erik Bruun, varav ett med motiv från Mariehamn, ingår också liksom en signerad affisch för Ålands skärgårdsstiftelse av Henrik Nylund.
En del porträttmålningar och även en stor vapensköld med Ålands vapen i koppar av Nils Jansson finns också med.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

Foto: ERKKI SANTAMALA

erkki.santamala@nyan.ax