DELA

Spännande Källskärstavla ställs ut

Den som inte varit på Källskär och sett Tove Janssons målning över den öppna spisen i Göran Åkerhielms stuga kan nu ta sig en titt på konstverket i Ålands konstmuseum. I dag uppmärksammas tavlan som frimärksmotiv av Posten Åland med utgivning i museet. (På bilden konstintendent Susanne Procopé-Ilmonen med tavlan.)
Konstintendent Susanne Procopé-Ilmonen berättar att tavlan hämtades till museet från Källskär för ett par veckor sedan. Det var också då som hon själv såg den i verkligheten för första gången.
Friherre Göran Åkerhielm (1920-1991), på Kökar allmänt kallad ”greven”, kom till Källskär år 1958 och skapade, med Kökarsbornas hjälp, sitt märkliga viste där.
Han lärde också känna Tove Jansson (1914-2001), som för många mest förknippas med berättelserna om mumintrollen, men som också var en driven bildkonstnär. Tove Jansson besökte Källskär flera gånger och bodde i lusthuset.


”Vilda klippor”
I ett brev bad Åkerhielm henne måla en tavla som skulle hänga över den öppna spisen på Källskär. I brevet skrev han ”Gör någonting med vilda klippor, varför inte en hysterisk filifjonka, sjöodjur och förresten precis vadsomhelst…”
Tavlan som många Källskärsbesökare genom åren kunnat bekanta sig med är till formen målad för att passa in i den mäktiga ramen som, enligt antikvarie Kenneth Gustafsson, består av ett gammalt dörröverstycke i svensk rokoko. Den är målad på sextiotalet, men dateringen något osäker. Tavlan har mörknat och är ganska sotig.
– Det ser ut som om det skulle stå 1960, men det går inte att säga helt säkert. Möjligen kunde det också vara 1969.
Intressant i sammanhanget är en notering på baksidan av ramen som visar att tavlan tydligen varit på Nationalmuseum i Helsingfors år 1972.
Kjell Anderssen, som under flera somrar varit intendent på Källskär och som vistades där redan som barn eftersom Göran Åkerhielm var en familjebekant, är säker på att det är det förstnämnda årtalet som gäller.
– Det skall nog vara 1960 för jag minns att jag såg tavlan som barn och det vara före 1969, säger han.
Anderssen vet berätta att Tove Jansson skall ha varit bekymrad över placeringen av tavlan över den öppna spisen, men konstaterar att spisen till all lycka aldrig riktigt velat fungera som den skall och därför använts ganska litet.
Citatet ovan ur Åkerhielms brev till Tove Jansson är lånat ur ett brev som hon senare sände till Anderssen och där hon berättar om sina upplevelser av Källskär.


Mycket känslor
Enligt Susanne Procopé-Ilmonen är den ett mycket intressant verk, både för konstmuseet och i övrigt.
– Målningen har ju ett ansenligt affektionsvärde både för Källskär och för hela Åland. Det finns mycket känslor med i den, säger hon.
Detta gör att hon egentligen tycker att tavlan hör hemma just på Källskär, men dess betydelse som konstverk gör samtidigt att det kunde vara motiverat att ha den i konstmuseet.
– Att ha en kopia eller ett foto på Källskär i stället är ju inte riktigt samma sak. Vi måste fundera ut hur vi skall göra för att ta till vara målningen på bästa sätt.


Ställs ut igen 2008
Tavlan kan man titta på hela dagen i dag i samband med frimärksutgivningen och enligt Procopé-Ilmonen hänger den sedan kvar i konstmuseet åtminstone veckan ut.
Det finns säkert ett intresse att visa den och andra verk av Tove Jansson i den stora sommarutställning som är planerad för år 2008 där man skall lyfta fram olika konstnärer med anknytning till Åland.
– Tove Jansson var ju på Åland redan innan hon blev bekant med Göran Åkerhielm, bland annat besökte hon landskapet under krigsåren och det finns flera målningar av henne med Ålandsmotiv från den tiden.
Ålands vänner har deponerat två Tove Jansson-målningar i konstmuseet, den ena målad 1941 har Eckerö kyrka som motiv medan den andra, från 1945, har titeln ”Midsommarstång från Lemland” men troligen föreställer midsommarstången i Jomala Önningeby.


Konservering
Tavlan från Källskär är i stort behov av upprustning och konservering och när den visats i samband med frimärksutgivningen skall den småningom i väg för konservering, troligen till Ateneum i Helsingfors.
Då skall väl också det något svårtydda årtalet i signaturen framträda bättre.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

Foto: ERKKI SANTAMALA

erkki.santamala@nyan.ax