DELA
Foto: Joakim Holmström
Sommarålänningen Folke Stenroos far och farfar var aktiva inom Sottungas skutseglation. Nu ger Stenroos ut boken ”Sottungaskutor och besättningar”, där han presenterar ett sjuttiotal skutor samt 600 besättningsmän och delägare.

Sottungaskutor med besättningar i ny bok

Sommarålänningen Folke Stenroos ger nu ut boken ”Sottungaskutor och besättningar”, där han presenterar ett sjuttiotal skutor, samt skutornas cirka 600 besättningsmän och delägare i ett register.