DELA

Skriver om jakt på smugglare och ubåtar

Spritsmuggling, flyktingar, gränskränkningar, ubåtsincidenter, räddningsuppdrag och service åt skärgårdsbor. Detta och mycket mer finns med i den åländska sjöbevakningens historia som skrivits av Kenneth Gustavsson.

Den åländska sjöbevakningen får sin historik med anledning av att den 1 juni i år har gått 80 år sedan lagen om sjöbevakningen i Finland trädde i kraft. Beställare är Ålands sjöbevakningsdistrikt och boken kommer ut på PQR-kulturs förlag. För hela landets sjöbevakning har tidigare utgetts en 75-årshistorik.
Kenneth Gustavsson, antikvarie vid museibyrån, har anlitats som författare av åländska historiken. Boken har han skrivit på tre månader i vinter, under en kombination av tjänstledighet och semester.
– Det har varit mycket lärorikt och intressant, konstaterar han.

Läs mera i måndagens Nyan.


JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax