DELA

Skriver Mariehamns historia interaktivt

Om två år kan Mariehamn fira sin 150-åriga tillvaro. Det sker genom olika festligheter men också genom ett bokprojekt, ”Historien om Mariehamn”. Boken skrivs av en rad författare med Mariehamnsanknytning. Men även allmänheten bjuds nu in som interaktiva medskapare. (På bilden högst uppe, stadsdirektör Bjarne Pettersson, tillsammans med skribenterna: Ann-Gerd Steinby, Christina Remmer, Karl-Johan Edlund, Folke Wickström och Jerker Örjans. Medförfattare är också Stren-Erik Abrahamsson, Gustaf Widén och Johannes Salminen.)
Nyan har tidigare berättat om initiativet till ”Boken om Mariehamn” som tagits av Jerker Örjans och Folke Wickström. De har redan hunnit arbeta aktivt med boken i ett drygt halvår och bland annat intervjuat ett fyrtiotal mariehamnare, särskilt i de nya stadsdelar som kom till efter inkorporeringen 1960.
Jerker Örjans prisar det goda samarbete han haft med sin tidigare klasskamrat, mångårige stadsarkitekten, Folk Wickström.
– Folke är ju själv en bok om Mariehamn, säger han.
Nu har det också utkristalliserats en vidare författargrupp som utöver Örjans och Wickström består av Sten-Erik Abrahamsson, Karl-Johan Edlund, Christina Remmer, Johannes Salminen, Ann-Gerd Steinby och Gustaf Widén.


Forum på webben
De intervjuer med mariehamnare som Örjans och Wickström redan gjort kan sägas vara upptakten till den historieskrivning man är ute efter, det skall bli en bok där allmänheten är medskapare. Därför tar man nu också internet till hjälp och involverar också tidningarna Åland och Nya Åland i arbetet. Med jämna mellanrum kommer historieprojektets författare att medverka med artiklar som också läggs ut på tidningarnas hemsidor och som länkas till ett forum på stadens nya interaktiva hemsida. Där skall alla som vill kunna registrera sig och delta i diskussionen, komma med synpunkter och kompletteringar som man sedan i görligaste mån beaktar när boken får sin slutliga utformning.
Mats Lundberg från stadens it-avdelning medverkade i gårdagens presskonferens och berättade om webbforumet som man kan finna under adressen www.mariehamn.ax/dinvarhistoria.


Öppenhet viktig
– Det här är ett nytt sätt att skriva historia interaktivt och dra nytta av de möjligheter som internet ger men vi är nog också öppna för kontakter per telefon eller brev, säger Folke Wickström.
Karl-Johan Edlund, som har mångårig erfarenhet från Nybyggarnes arbete med modellstaden, kan ge exempel på hur viktigt det är att få in olika synpunkter på hur Mariehamn en gång sett ut.
– Vi minns olika och när vi inför jubileet går igenom modellstaden kommer vi nu att föra in en del relevanta ändringar som vi fått av besökare, säger han.


Tilltalande, läsvänlig
Mariehamns historia har tidigare beskrivits i tre historikdelar men den bok som historiegruppen nu ger ut med stöd av staden lovar att bli annorlunda. Historiska uppgifter ur det som tidigare skrivits kommer att finnas med och boken skall också innehålla faktarutor och en ordentlig bibliografi för den som vill läsa vidare i andra verk men i ”Historien om Mariehamn” kan man dock tillåta sig en större frihet.
– Vi kan inte täcka in allt men vi skall nog försöka få med det väsentliga. Dessutom skall det bli en trevlig, tilltalande och läsvänlig bok, säger Jerker Örjans.
Boken blir rikt illustrerad både med fotografier och med teckningar av historiskt intressanta miljöer som Folke Wickström gör.


Picknick med ättlingar
Under arbetets gång har också en del idéer fötts som berör både bokprojektet och 150-årsjubileet i vid mening.
– Vi planerar till exempel att bjuda in alla ättlingar till stadens 35 ursprungliga innevånare till en födelsedagspicknick i stadshusbacken eller Tullarns äng. Många finns spridda över världen och vet inte ens om varandra, säger Örjans som också berättar att man diskuterat med Håkan Skogsjö om en eventuell utredning om vad som hände med byborna i Övernäs by när stadens grundades år 1861.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax