DELA

Skrev roman om Minna Nyströms liv

Minna Nyström är ett känt namn för många äldre mariehamnare. Hon var bildkonstnär, dansinstruktör och överhuvudtaget mångsidigt kulturellt verksam. Nu har Vibeke Voigt (bilden) skrivit en roman om henne.
Vibeke Voigt berättar att hon fick höra berättas om Minna Nyström när hon själv flyttade till Åland år 1985. Då hade Minna redan varit död i ett antal år men minnet av henne levde kvar. Senare, när hon arbetade med sin biografi över treaterinstruktören Paul Lindman, snubblade hon i samma privata arkiv också över Minna Nyströms efterlämnade dagsboksanteckningar och andra dokument.
– Jag har ju studerat konsthistoria och tyckte att Minna Nyström borde presenteras.


Blev en roman
Hon berättar att hon först hade för avsikt att skriva en faktabok.
– Jag gjorde flera försök men fick det inte att fungera. Det gick helt enkelt inte. Men så tänkte jag att det kanske kunde bli en roman.
Att skriva fiktivt kan vara både lättare och svårare, i synnerhet om huvudpersonen är en människa som många känner till, menar Vibveke Voigt. Men det var ändå lättare att skriva den här boken i romanform och nu är den alltså klar.
Hon ger ut den på eget förlag men i samarbete med Ben Johans PQR-kultur. Bokens pärm, som Vibeke är synnerligen nöjd med, har designats av Minna Johans.


Ålandssomrar
Men vem var då Minna Nyström?
Vibeke Voigt berättar att Minna var född 1889 och dog 1977. Hon växte upp i Helsingfors som fosterdotter till konsul Nikolaj Nyström och hans fru Elisabeth, född Sittkoff.
Barndomens somrar tillbringade hon i Mariehamn där konsul Nyström byggt sommarvillan Miramar, den vackra byggnad vid Slemmerns dåvarande strandlinje som senare skulle bli en populär restaurang.


Dans och konst
Minna Nyström drömde som ung om att bli dansös men visade sig vara för svag för detta. Hon utbildade sig i stället till sjukgymnast och arbetade i flera år för en adlig dam i huvudstaden.
I trettioårsåldern flyttade Minna till Åland. Här öppnade hon den första damfriseringen, Chic, i Mariehamn. Men hon sysslade också med sömnadsarbete och med hantverk i gyllenläder. Hon var också konstnärligt lagd och Vibeke Voigt berättar att hon fick möjlighet att utbilda sig vid Ateneum i Helsingfors.
– I dag finns många målningar av henne i en privatsamling och några också på Ålands konstmuseum.
Minna Nyström samarbetade också med Solveig Erikson inom Teaterföreningen i Mariehamn där hon hjälpte till med koreografi. Hon ledde också dansuppvisningar på Socis.


Inget lätt liv
Vibeke Voigt har i sitt arbete med romanen kommit till att Minna Nyström inte hade något särskilt lätt liv, men hon säger också att Minna – likt många andra konstnärer – hade en plats längst inne ”med ljus som stålar och en källa som flödar inspiration”.
Romanen har hon gett titeln ”Om du än vandrar vilse”, ett citat som hon lånat från dopfunten i Sottunga kyrka.
För den som vill ha en mera faktabaserad skildring av Minna Nyströms liv hänvisar Vibeke Voigt till en artikel av Gyrid Högman, byggd på en intervju, som finns publicerad i Åländsk odling av år 1995.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax