DELA

Skrev mikrohistoria om Geta

Någon författare hade han inte tänkt bli. Men nu utkommer Nils-Olof Sundblom (bilden) i Geta ändå med en liten bok med titeln ”En lanthandel”. Skriften är den första i en serie i mikrohistoria inom ramen för EU-projektet Skärgårdsmuseer.
Nils-Olof Sundblom är född och uppvuxen i Geta där hans far Nils under sexton års tid – från 1930 till 1946 – var föreståndare för Geta andelshandel. Det är minnen från den andelshandeln och dess historia i övrigt som han beskriver i boken.
Själv utbildades sig Nils-Olof småningom till kemist och han säger att han nog inspirerades till detta av de kemiska ämnen: saltsyra, svavelsyra och lut som lanthandeln tillhandahöll. Han kom under sin yrkeskarriär att jobba för Vasa Ångkvarn, senare Cultor, som produktutvecklare och kvalitetschef.
Sedan 1999 är han pensionär och återflyttad till hembygden där han nu är ordförande i Dånö museiförening och Geta sockensällskap.


Skärgårsprojekt
Det var för Dånö hembygdsmuseum som han kom med i skärgårdsmuseiprojektet med Christian Pleijel på Kökar som primus motor. Projektet, som till hälften finansieras av EU och till hälften av Roslagen, Åland och Åboland, höll ett inledande seminarium i Norrtälje och sedan samlades man förra sommaren på Enebo café i Geta.
– Jag åtog mig att vara värd för träffen, men hade inte för avsikt att författa någonting. Men hur det nu var så lät jag mig övertygas om att jag kanske kunde göra ett försök.
Bland inspirerande föreläsare i projektet nämner Sundblom Inga-Lill Ihrcke-Åberg från Kyrkslätt som berättade om hur man går till väga när man skriver mikrohistoria.


Fördjupning
Just att skriva mikrohistoria, berätta om någon intressant person, plats eller företeelse i små skrifter har blivit museiprojektets målsättning. Man utgår från att de som kommer till skärgårdsmuseerna gärna vill få med sig någonting som fördjupning om den plats man besöker. Man vill veta något mera.
För Nils-Olof Sundblom låg det nära till hands att berätta om Geta andelshandel, en av de äldsta andelshandlarna på Åland som öppnades i början av december år 1906.


Intressanta krigsår
Särskilt minns Nils-Olof kriget. Han säger att han haft privilegiet att uppleva en lanthandel under krigsåren, med allt vad det innebar.
– Tider då allt var på kort och då pappa låg med laddad browning på nattduksbordet.
Det sistnämnda kom sig av att Ålands Aktiebank hade sitt filialkontor i samma byggnad som butiken. Vad Nils-Olof vet så kom browningen dock aldrig till användning.
Utöver egna minnen har Sundblom också haft tillgång till styrelseprotokoll, historiker från andelshandelns 40-, 50- och 60-årsjubileer samt mångårige styrelseordföranden Lennart Mattssons översikter vid års- och höststämmor.


Mycket bilder
Bildmaterialet är också viktigt och här har han haft god hjälp ev Ålands museum som ställt fotografier ur sin bildsamling till förfogande.
I dag finns inte Geta andelshandel längre. Affären togs över av allåländska Samgång som dock också gick under. Men Nils-Olof Sundblom säger att han är mycket glad över att det trots det finns de som i dag driver affären i Geta, Getaboden, vidare.
”En lanthandel” är nu under tryckning och Sundblom kommer att presentera den och visa ännu fler bilder än de som ingår i boken i samband med Geta sockensällskaps årsmöte söndagen den 15 april på skolan. Årsmötet inleds 18.30 och någon gång mellan 19 och 19.30 hoppas han komma i gång med bokpresentationen. Alla intresserade är välkomna.


Två Getaböcker till
Nils-Olof Sundbloms bok är den första som utkommer inom skärgårdsmuseiprojektet. Han berättar att ytterligare två skrifter med anknytning till Geta är under arbete. Jan Snellman och sommargetabon Emelie Enckell från Helsingfors skall ge ut skildringar som främst handlar om personer som flyttat in till Geta.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax