DELA

Skrev bok om ett år med cancer

Anteckningar kallar hon boken ”Behandlingen” som kom från tryckeriet i går. ”Anteckningar från ett år i kräftans tecken”, står det också på försättsbladet.
Isela Valve (bilden) beskriver ett år med cancer och cancerbehandlingar.
På måndag skall Isela Valve, som är barn- och ungdomsbibliotekarie på stadsbiblioteket i Mariehamn, börja jobba igen. På deltid, för att under sommaren känna efter hur det är att komma tillbaka i arbetslivet efter ett mycket omtumlande år.
Det var den 29 mars i fjol, samma dag som man firade makens födelsedag och skulle ut och äta middag, som Isela Valve upptäckte en knöl i bröstet. Det visade sig snabbt att hon hade bröstcancer och sedan blev året helt annorlunda än hon på förhand kunnat ana. De behandlingar som följde pågick ända till januari i år.


Skriver dagbok
Att hon skulle beskriva året i en bok var någonting som hon beslöt sig för ganska sent, först i vår, men Isela Valve har skrivit dagbok i femtio år och därför var det naturligt att hon också nu gjorde anteckningar kring det hon var med om.
– Att skriva är mitt sätt att vara. Jag för inte en dagbok som löper framåt dag för dag men jag gör anteckningar och när jag startar någonting nytt, när det blir semester, när jag gör en resa så börjar jag ofta på en ny bok.
Nu behövde hon inte börja helt från början utan kunde fortsätta på anteckningar med tankar kring bland annat cancer som hon påbörjat redan för ett par år sedan och som hon nu när sjukdomen drabbade henne kunde ta fram och arbeta vidare på.


Självterapi
Isela Valve beskriver också sitt skrivande som en form av terapi.
– När jag kommit hem och varit upprörd eller glad har jag kunnat bearbeta mina känslor genom att skriva ned det jag upplevt. När jag nu i vår renskrev dagboksanteckningarna från det gångna året i min ordbehandlare för boken och på nytt gick igenom dem så märkte jag att jag började känna mig mycket bättre av det.


Till glädje
Isela Valve säger att hon gärna rekommenderar också andra att göra anteckningar. De kan också var till glädje för anhöriga i framtiden.
– Min farmor, som dog innan jag föddes, förde dagbok och det är jag mycket tacksam över eftersom jag kunnat lära känna henne genom det hon skrev. På samma sätt hoppas jag också att mina anteckningar en gång skall bli intressanta för mina barnbarn.
På frågan om hon tror att hennes bok med anteckningar från sjukdomstiden kan vara till nytta för andra som insjuknar i cancer svarar hon:


Hjälp att förstå
– Kanske mest för anhöriga eftersom anteckningarna beskriver hur den som drabbas av cancer kan känna sig, att det är både uppåt och nedåt och mycket på en gång. Att man är människa emellanåt också trots att man tappar sin identitet.
Från början hade hon alltså inte tänkt ge ut någon bok, men när förläggaren Ben Johans på PQR-kultur frågade henne beslöt hon sig för att renskriva anteckningarna och låta honom läsa dem. Johans tyckte att de var väl värda att ge ut.
– Fortfarande vet jag väl inte riktigt om det var rätt eller fel, säger Isela Valve anspråkslöst.
De första exemplaren av boken anlände i går och bör, enligt förlaget, redan i dag finnas i bokhandeln.
Isela Valve har tidigare gett ur fem barnböcker.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax