DELA

Skrev bok om Alie Lindberg

– Hon lyckades skapa sig en internationell karriär som utövande konstnär vid en tid då ingen annan finländsk musiker ännu gjort det .
Pianisten och musikforskaren Margit Rahkonen (biklden), som framträdde i Mariehamn på fredag kväll, har skrivit en bok om ålandsfödda pianisten Alie Lindberg.
Margit Rahkonens intresse för Alie Lindberg (född i Kastelholm 1849 och död i Stockholm 1933) väcktes när hon läste en biografi över Franz Liszt och i förteckningen över hans elever fann en enda finländare, Alie Lindberg från Åland.
– Jag började forska vidare och hittade småningom mera information om Lindberg. I några äldre verk om musik finns hon omnämnd, men inte i de nyare verken.


Ville skriva bok
Hon bekantade sig också med den pro gradu-avhandling som Lindberg som Jan-Ole Lönnblad, chef på landskapets kulturbyrå, skrev under sina studier i musikvetenskap vid Åbo Akademi.
– Jag läste avhandlingen och märkte att jag dessutom själv hade kommit över ytterligare material och då dök tanken på att skriva en bok upp. Margit Rahkonen, som undervisar i pianospel vid Sibeliusakademin, säger också att hon gärna ville presentera Alie Lindberg som för många är en okänd pianokonstnär.
På Sibeliusakademin hade man förståelse för projektet och gav henne möjlighet att forska och skriva. Boken gav akademin ut år 2004.


Unik för sin tid
Det hon kommit fram till är att Alie Lindberg var en exeptionell finländsk artiskt för sin tid eftersom hon lyckades skapa sig en internationell karriär.
– På 1870-talet hade ingen annan, varken man eller kvinna, från Finland lyckats med något liknande inom musiken. Det skulle dröja ännu en generation innan finländska musiker – först sångarna – skapade sig karriärer internationellt.
Att Alie Lindberg hade en viss konstnärlig framgång i sin karriär sluter hon sig också till.
– Om hon inte skulle ha haft framgång så skulle hon helt enkelt inte ha fått spela internationellt, säger hon.


Teknikst skicklig
Av de recensioner som finns bevarade ser man att Alie Lindberg spelade också stora pianoverk, bland annat Beethovens sonater. Ganska mycket kammarmusik framförde hon också.
– Största framgången verkar hon ha haft med den virtuosa repertoaren, man fäste sig särskilt vid hennes tekniska färdighet som pianist.
Margit Rahkonen vill inte kalla sin bok en biografi, mera då som en bok där hon försökt sätta in Alie Lindberg i hennes egen tidsepok och ställt frågor om hennes liv som pianist.


Gärna på svenska
Boken är inte en avhandling utan populärt hållen och Margit Rahkonen ser positivt på kulturföreningen Katrinas initiativ att få den översatt till svenska.
– Då skulle den bli tillgänglig för långt fler också runt om i Norden, säger hon.


Gav konsert
I gårdagskvällens konsert i Margaretagården framträdde Margit Rahkonen tillsammans med kontrabasisten Jorma Katrama ”I Alie Lindbergs fotspår” kallades konserten där man framförde verk av Bach, Chopin, Liszt, Granados, Cassadó och Monti.
I samband med konserten berättade Margit Rahkonen också om Alie Lindberg och sin bok.

text och foto

jan.kronholm@nyan.ax