DELA

Skötbåtsprojekt ska bevara allmogekulturen

Tre skötbåtar byggs som bäst i Sjökvarteret. En byggs av Hasse Holmström, en av Petter Mellberg och den tredje av Jouni Jylhä.
Båtarna ingår i det EU-finansierade projektet GIP-GIIPPI, vars syfte bland annat är att bevara allmoge- och skötbåtskulturen.
Projektet fick sin början i Gustavs för några år sedan. Samtidigt förde också andra skärdskommuner diskussioner om allmogekulturens framtid.
– En liten grupp kvinnor från Nagu deltog i en kurs på Houtskärs folkhögskola. Då började vi diskutera allmogesegling och att det är en konst som håller på att dö ut, säger Eija Gyllenberg som är med i styrgruppen som representant för Pro-Nagu.
För snart två år sedan bildades en ledningsgrupp med syftet att bevara den gamla allmogeseglingskulturen för kommande generationer.
– Dels vill vi bevara båtbyggarkulturen, dels allmogetraditionen, säger Eija Gyllenberg.


Förenar
Sammanlagt byggs fem båtar inom GIP-JIIPPI- projektet, de andra byggs i Pargas och Hangö.
– Vi hoppas att projektet förenar ortsbor och sommargäster, finskspråkiga och svenskspråkiga i de gamla skärgårdskommunerna.
Målet med projektet, förutom att visa på en rogivande hobby, är att ungdomarna ska få en kännedom om sina rötter.
– Det här är en länk till segling och sjöfarten som annars går förlorad.
Att segla skötbåt var ofta kvinnornas göra. Männen var ute på de stora haven medan skärgårdskvinnorna använde en mindre båt på hemmaplan.
– Allmogebåtarna var bruksbåtar och senare har man också tävlat och nöjesseglat med dem, säger Eija Gyllenberg.


Höga krav
Då båtbyggarna valdes, efter att de fått skicka in en offert, var kraven höga.
– Vi ville att båtbyggarna skulle ha byggt kända skötbåtar tidigare, ha erfarenheten. Det är gedigna båtar vi är ute efter, och på Åland har ni ett brett kunnande i branschen.
Att segla är en allmogebåt är något helt annat än att segla en kölbåt, menar Eija Gyllenberg.
– Jag har seglat kölbåt många år, men fick lära mig helt nya grepp då jag skulle lära mig segla skötbåten. Det är den känslan vi vill förmedla till ungdomarna också, att de behärskar en båt och kan ta sig fram.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson