DELA

Skolmusik 2010 hålls på Åland

De ungas musikförbund i Svenskfinland, Dunk, förlägger festivalen Skolmusik 2010 på Åland. Festivalen ordnas för sjunde gången. Senast, i maj 2007, hölls den i Åbo. (Bilden från Ålands eget skolmusikevenemang år 2005 i Baltichallen i Mariehamn.)
– Som lokal arrangör för Skolmusik 2010 fungerar Ålands sång- och musikförbund och Ålands landskapsregering har beviljat förbundet stöd för planeringskostnader för evenemanget, berättar byråchef Stina Colérus på landskapsregeringens utbildningsbyrå.
Skolmusik 2010 genomförs torsdagen och fredagen den 6-7 maj inom ramen för skolornas undervisning och verksamhet. Cirka 3.500 barn och ungdomar från hela Svenskfinland och Åland, i huvudsak elever i grundskolornas årskurser 4-9 och i gymnasieklasserna, väntas delta i evenemangen tillsammans med lärare och föräldrar.


Eckerö huvudarena
Eckeröhallen kommer att vara huvudarena för konserterna. Vicelantrådet Britt Lundberg hedrar den avslutande festkonserten med sin närvaro, sannolikt tillsammans med motsvarande politiska beslutsfattare inom undervisnings- och kulturområdet på rikshåll.
Landskapsregeringen har, enligt Stina Colérus, rekommenderat att berörda skolor uppmärksamgör festivalrepertoaren i sin undervisning under läsåret 2009-2010 och att kommunerna och direktionerna ger skolorna förutsättningar att delta i festivalarrangemangen. Närmare information kommer att ges av den ledningsgrupp för evenemanget som tillsatts.


Musik för unga
De ungas musikförbund i Svenskfinland grundades år 1987 och fungerar som en självständig musikorganisation för barn och ungdomar. Dunk är anknutet till Finlands Svenska sång- och musikförbund som ett specialförbund.
År 1991 utvidgades Dunk till en bred musikorganisation för barn och ungdom, vilket innebär att Dunk inte enbart vänder sig till barn- och ungdomskörer, utan står öppen för alla slag av orkestrar och musikensembler. Målsättningen är att fungera som en samlande länk mellan finlandssvenska barn- och ungdomsmusikgrupper.


Nordiskt i vår
I år är Dunk bland annat värd för Norbusang, den stora nordiska barn- och ungdomskörfestival, som varje år ordnas i något nordiskt land. Norbusang genomförs denna gång i Jakobstad i Österbotten den 20-24 maj. Målgruppen är unga i åldern 10-20 år. Mera information om detta och andra aktiviteter kan man finna på Dunks hemsida.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax