DELA

Skogsbässar och skogsflåtar

Åland uppfattas av många som rent paradisiskt, men också i detta Eden finns det oönskade varelser.
Jag skämtar inte om skogsbässar. Vi är hemsökta av dem på vår paradisö, berättar en kvinna i Geta.
En finströmare som drabbats av borrelia säger att han nog fått skogsbässar när han gått i skogen och plockat svamp.
Skogsbässe är alltså det allmänna åländska ordet för vanlig fästing, Ixodes ricinus. Ricinus betyder förresten ungefär lus, men någon lus är det inte frågan om – fästingen räknas till kvalstren bland spindeldjuren. Skogsbässe är också den vanliga finlandssvenska benämningen för fästing. Bässe heter fårhannen, baggen, oftast i Svenskfinland, medan den på Åland, förutom i skärgården i öster, kallas gumse.

Skogsflåt
På Åland finns det förutom skogsbässe flera andra ord för fästingen, och det som varit vanligast i dialekterna på fasta Åland är flåt eller skogsflåt (ofta uttalat med o, som flot). Det begagnas fortfarande här och var. Det varmare klimatet är till fördel för fästingarna, och en Sundsbo uttalar sig i Nya Åland om detta: –Ytterligare en mild vinter skulle kunna leda till katastrof för den åländska turismen, just med tanke på skogsflåtens härjningar. Fästingarna är till stort besvär även för husdjuren, och en Vårdöbo säger att korna en sommar ha vari så olyckliga för skogsflåtar. Flåt har också använts som öknamn, åtminstone i Föglö, där Sottungaborna kallats för Sottung flåtan.
Det åländska flåt är förstås samma ord som det mer allmänsvenska – och norska – flått. I Norge är skogflått den allmänna benämningen för fästing. Flåt och flått antas ha samma ursprung som vårt vanliga ord flat, och tämligen platta är ju fästingarna innan de sugit i sig blod.

Skogspilt och skogsa
Ytterligare ett åländskt fästingord är skogspilt, och det kallar man det här lilla krypet för i Eckerö, längst i väster på Åland. Ordet förekommer annars i dialekterna i norra Roslagen och i trakterna däromkring i Uppland. Om flåt är ett gångbart ord för fästingen även i Föglö och på Kökar, så har man i Kumlinge och Brändö, i nordost på Åland, sin egen benämning: där heter det skogsa. En kvinna i Kumlinge skriver i sin blogg om hur hon efter en utflykt lyckats få tag på två skogsor innan de hunnit bita sej fast.
Ja, om flåtarna stör ordningen i paradiset, så har de väl själva ett eget Eden. En norsk hundägare skriver att en tät hundpäls är et paradis for den grådige skogflåtten. Och om hunden för en del är människans bästa vän är nog fästingen för de flesta en fiende.
Jag älskar djur, säger en hammarlänning, med undantag för flugor, myggor, brömsar, tvestjärtar, gråsuggor och skogsbässar.

RALF SVENBLAD